7. Veľkonočná nedeľa; Slávnosť detí…

Liturgický prehľad:

 Pondelok 22.5. Sv. Rity z Cascie, rehoľníčky Ľubovoľná spomienka
 Utorok 23.5. —  Féria
 Streda 24.5. Panny Márie Pomocnice kresťanov  Slávnosť
 Štvrtok 25.5. Sv. Bédu ctihodného, kňaza a učiteľa Cirkvi; Sv. Gregora VII., pápeža; Sv. Márie Magdalény de´Pazzi, panny Ľubovoľná spomienky
 Piatok 26.5.  Sv. Filipa Neriho, kňaza Spomienka
 Sobota 27.5. Sv. Augustína z Canterbury, biskupa Ľubov. spomienka
 Nedeľa 28.5. Nedeľa Zoslania Ducha Svätého  Slávnosť

Oznamy:

 • V dnešnú nedeľu (21.5.) je po svätých omšiach zbierka na katolícke masmédia. Všetkým darcom vyslovujeme vopred Pán Boh zaplať.
 • 9-viatnik k Panne Márii Pomocnici končíme v utorok. V modlitbe Loretánskych litánií pokračujeme (18:20 pred sv. omšou).
 • Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov je v stredu (24.5.). Sv. omša bude večer o 18:30. Bude veľmi dobré ak si pripravíme aj darček pre Pannu Máriu, ktorá sa o nás stará a ochraňuje nás. Rodiny s deťmi pozývame, aby priniesli svoju kyticu čností, ktorú pridáme k obetným darom. Na tomto linku v oznamoch si môžete pozrieť ako na to. Po svätej omši vás pozývame na agapé.
 • Stretnutie pútnikov do Sv. Zeme sa uskutoční 24.5.2023, t.j. v stredu po Slávnostnej svätej omši v Orlovni vrámci agapé :-)
 • Slávnosť Zoslania Ducha Svätého je budúcu nedeľu. Pripravme sa na tento sviatok, určite je vhodné rezervovať si každý deň na svätú omšu, alebo aspoň na pokojnú modlitbu.
 • Mystagógia – znamená vovedenie do daru, ktorý sme prijali vo sviatosti.
  • Tento týždeň budú každý deň sv. omše, pri ktorých s prvoprijímajúcimi, ale aj s farnosťou budeme objavovať a prehlbovať svoj vzťah k Eucharistii a jej sláveniu.
  •  Málo poznanou je aj mystagógia do sviatosti manželstva. V súčasnosti sa podľa povzbudenia sv. otca pp. Františka podarilo aj na Slovensku pripraviť pomôcku na spoznávanie daru sviatosti manželstva – v slovenčine je jedinečnou a v súčasnosti sa dá už pred-objednať. (Viac info nájdete na tomto linku)
 • Ohlášky:
  • (1) Diakonská vysviacka. Andrej Dominik, syn Petra a Marty, rod. Havrančíkovej, bývajúci v Poprade-Veľkej, bude 15. júna vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Zároveň menovaného odporúčame do modlitieb. Kto by chcel prísť na diakonskú vysviacku, prosíme, aby sa v sakristii kostola prihlásil. Odchod autobusu bude 15.6. o 13:30. Určite bude aj pohostenie.
  • Sviatosť manželstva prijmú 12.6. Soňa Galušková narodená v Poprade, Peter Baran narodený v Ružomberku a v súčasnosti obaja bývajúci v Prahe. Kto by poznal nejaké prekážky, nech ich oznámi na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov

 • Pomoc misionárom v Tanzánii. V pri časopisoch vo vchode kostola nájdete modlitbu cyklistu a info, ako možno pomôcť misionárom v Tanzánii pri vyučovaní a ohlasovaní Krista. Viac nájdete na stránke https://www.mivaslovensko.sk/
 • Dni Spišského Jeruzalema. Biskupsky úrad spolu s ďalšími spoluorganizátormi srdečne pozýva všetkých na 10. ročník kultúrno-duchovného festivalu Dni Spišského Jeruzalema, ktorý sa uskutoční v dňoch 26.-28-5. 2023 v priestoroch Spišskej Kapituly a mesta Spišské Podhradie. Festival ponúka kvalitný program a množstvo sprievodných aktivít pre rodiny s deťmi. Konkrétny program nájdete na plagáte, zavesenom na výveske v kostole a môžete si ho stiahnuť aj cez QR kód. Dostupný je aj na webe Spišský Jeruzalem.
 • Deň modlitieb za synodu. Informujeme vás, že na konci mariánskeho mesiaca máj sa v stredu 31. 5. 2023 na Mariánskej hore v Levoči, v Bazilike Navštívenia Panny Márie, uskutoční Deň modlitieb za synodu. Svätú omšu o 17.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš, spišský diecézny administrátor. Po svätej omši bude nasledovať eucharistická adorácia.
 • 12. 6.2023 – Pondelok “HOSŤ – RICHARD VAŠEČKA” – sv. omša vo Veľkej o 18:30, po nej prednáška v ORLOVNI. – prednáška na tému manželstva z kníh, ktoré vydal tento Slovenský evanjelizátor, člen spoločenstva v Žiline a poslanec NRSR.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Modlitbový úmysel na máj
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.
 • Vtip: Chlapík beží na pohotovosť v a hlasno kričí. – Čo sa stalo? pýta sa doktor. – Pohrýzol ma pes, hovorí chlapík… – Kde vás zahryzol? – Na lúke…