6. Veľkonočná nedeľa; sviatok majú aj…

Liturgický prehľad:

 Pondelok 15.5. — Féria
 Utorok 16.5. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka Spomienka
 Streda 17.5. — Féria
 Štvrtok 18.5. Nanebovstúpenie Pána Slávnosť
 Piatok 19.5.  — Féria
 Sobota 20.5. Bernardína Sienského, kňaza Ľubov. spomienka
 Nedeľa 21.5. 7. Veľkonočná nedeľa  Slávnosť

Oznamy:

 • Budúcu nedeľu (21.5.) bude zbierka na katolícke masmédia. Vopred vyslovujeme darcom Pán Boh zaplať.
 • Ďakujeme za milodar 200 eur od Bohu známych darcov na potreby farnosti.
 • Dnes v nedeľu (14.5.) o 14:30 bude stretnutie s birmovancami.
 • Pondelok 15.5. je deň rodiny. Pozývame manželov a rodiny na svätú omšu a potom aj na agapé s malým programom po sv. omši.  Koláčiky a niečo na občerstvenie je vítané.
 • V pondelok začína deviatnik k Panne Márii Pomocnici (TU nájdete video-príbeh na každý deň). Budeme sa ho modlievať pred večernými svätými omšami vrámci májovej pobožnosti o 18:20. Rodiny s deťmi pozývame pripraviť si darček pre Pannu Máriu. Ako na to, nájdete na tomto linku. Túto kyticu budú zbierať aj deti, ktoré pôjdu na 1. sv. prijímanie,  – oni ju však prinesú už na slávnosť 1. sv. prijímania.
 • Prosebné dni za úrodu sú budúci týždeň pondelok, utorok a v stredu. Záväzný je jeden. 
 • Slávnosť Nanebovstúpenia Pána je prikázaným sviatkom. Sv. omše sú v tento štvrtok o 7:00, 17:00 a o 18:30.
 • 1. sväté prijímanie v našej farnosti bude v nedeľu 21.5. počas sv. omše o 11:00. Pozývame vás, aby sme sa modlievali často za deti a rodiny, aby žili naplno svoj vzťah s Bohom. V tento deň budú jednotlivé lavice v kostole rezervované pre 1.prijímajúce deti s rodinami.
 • Deň matiek (nedeľa 14.5.) – K dnešnému sviatku všetko najlepšie našim mamám, nech si vás Pán žehná a posilňuje vo vašom krásnom povolaní.

— To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti so zaujímavými odkazmi, nájdete v ďalšej časti oznamov

 • Andrej Dominik, syn Petra a Marty, rod. Havrančíkovej, bývajúci v Poprade-Veľkej, bude 15. júna vysvätený za diakona. Kto by vedel o nejakej cirkevnoprávnej prekážke, nech ju ohlási na farskom úrade. Zároveň menovaného odporúčame do modlitieb. Kto by chcel prísť na diakonskú vysviacku, prosíme, aby sa v sakristii kostola prihlásil. Odchod autobusu bude 15.6. o 13:30. Určite bude aj pohostenie.
 • Personálne zmeny v komunite saleziánov od leta 2023. POPRAD: Direktorom komunity bude don Martin Kačmáry, don Ľuboš Stebnický odchádza do komunity v Humennom, kde bude aj direktorom, don Pavol Piatrov odchádza do Ruska do Aldanu,  do našej komunity pribudnú noví spolubratia koadjútor Ján Drgoň a novokňaz Miroslav Podstavek.
 • 12. 6.2023 – Pondelok “HOSŤ – RICHARD VAŠEČKA” – sv. omša vo Veľkej o 18:30, po nej prednáška v ORLOVNI. – prednáška na tému manželstva z kníh, ktoré vydal tento Slovenský evanjelizátor, člen spoločenstva v Žiline a poslanec NRSR.
 • Prehľad letných táborov, ktoré budú organizovať saleziáni v Poprade nájdete na našej stránke v článku Letné prázdniny.
 • Modlitbový úmysel na máj
  • Úmysel Svätého Otca: Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.
  • Úmysel našich biskupov: Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.
 • Vtip: – Tato, do školy nejdem, tam straší. – V škole? A kto? – Matikárka a slovenčinárka s písomkou.