3. veľkonočná nedeľa

 • Liturgický prehľad
 Pondelok 2.5. Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi Spomienka
 Utorok 3.5. Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov Sviatok
 Streda 4.5. Sv. Floriána, mučeníka Ľubov. spomienka
 Štvrtok 5.5. 1. štvrtok v mesiaci Féria
 Piatok 6.5. Sv. Dominika Savia, 1. piatok v mesiaci Sviatok (u SDB)
 Sobota 7.5. 1. sobota v mesiaci, Ľubov. spomienka
 Nedeľa 8.5. 4. Veľkonočná nedeľa – Nedeľa Dobrého Pastiera Slávnosť
 • Dnes je prvá nedeľa v mesiaci máj. O 14:00 je pobožnosť 1. nedele. Po nej o 14:30 pozývame farníkov do orlovne na kávu a podelenie na témy zo Synody o synodalite. Srdečne ste všetci pozvaní. 10 tém (TU sú), o ktorých je súčasná Synoda, nájdete aj s niektorými postrehmi na našej stránke (TU). Modlime sa, uvažujeme, zdieľajme sa, kráčajme spolu.
 • Na budúcu nedeľu (8.5.) bude zbierka na seminár.
 • Tento týždeň pokračujeme v koordinovanej hmotnej zbierke pre Ukrajinu. Od pondelka do stredy medzi 18:00 – 18:30 v orlovni (možno aj v nedeľu 1.5. v nedeľu pred sv. omšami od 9:00- 9:30 a od 10:30 – 11:00). Zbierame tieto konkrétne veci: 

hotové jedlá v konzervách
– prací prostriedok v prášku (max. 1-1,5kg)
– sáčkové polievky /vifonky

 • Vstupujeme do mariánskeho mesiaca – pred svätými omšami sa budeme modlievať Loretánske litánie (o 18:15). Budeme ich obetovať za dar pokánia a oživenia života viery v našej farnosti, za prvoprijímajúcich a za pokoj vo svete – zvlášť na Ukrajine.
 • Tento týždeň je týždňom modlitieb za duchovné povolania. Vo štvrtok venujeme adoráciu na tento úmysel. Pri nej možno získať aj úplné odpustky.
 • Máme prvopiatkový týždeň. Okrem bežného spovedania pri sv. omšiach, spovedáme  v stredu, štvrtok a piatok od 17:30. V piatok je sv. omša aj ráno o 7:00 a v sobotu o 7:30 s fatimskou pobožnosťou.
 • (Aktualizácia: akcia sa ruší – odkladá sa na 24.6. do oratória) …. V sobotu 7.mája pozývame celú saleziánsku rodinu, mladých, rodiny s deťmi na deň Dominika Savia na Kvetnici pri saleziánskej chate. Program začne sv. omšou o 12:00 vonku a bude pokračovať dobrým gulášom a poobedňajším programom pre deti a rodičov v areáli chaty, ktorý pripravujú naši animátori. Tešíme sa na stretnutie s vami. V prípade nepriaznivého počasia akcia nebude.
 • Stretnutie rodičov a prvoprijímajúcich bude v nedeľu 8.5. o 16:30. Tešíme sa na záverečnú prípravu i na púť detí na Levočskú horu, ktorá bude 14.5..
 • Ohlášky(2): Sviatosť manželstva plánujú uzatvoriť Matúš Piatrov pochádzajúci z Domaník – farnosť Hontianske Nemce a Lenka Horáková z farnosti Poprad – Veľká. Podobne Branislav Balík z Nižnej Šebastovej a Linda Bendžalová z Popradu – Veľkej. Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na farskom úrade.

—-  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti

 • Úmysly na sv. omše na júl budeme písať v utorok 10.5. (utorok po 1. piatku).
 • Modlitby otcov. Pozývame otcov na spoločnú modlitbu za svoje rodiny a potrebné úmysly. Stretávame sa v orlovni v utorky po sv. omši. Srdečne ste vítaní. (O čom to je, nájdete  TU)
 • Synoda o synodalite Cirkvi. Článok k tejto téme nájdete aj so závermi z predošlých tém na našej stránke salezianipoprad.sk (TU). Modlime sa a hľadajme. Skúsme dať dokopy odpovede na otázky poslednej témy (tu si môžete stiahnuť).
 • Rok Amoris Laetitia a stretnutie rodín v Ríme. Do pozornosti dávame materiály na prípravu svetového stretnutia rodín, ktoré bude v Ríme od 22.-26.júna. Hymnu na toto stretnutie si môžete vypočuť i pozrieť tu. Materiály pre prípravu – na stiahnutie sú tu
 • Dňa 3. mája 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia spišského diecézneho biskupa Mons. Františka Tondru. V tento deň, na sviatok apoštolov sv. Filipa a Jakuba, bude diecézny administrátor Mons. Ján Kuboš spolu s kňazmi a Božím ľudom sláviť o 17.00 hod. sv. omšu v Katedrále sv. Martina, ktorá bude obetovaná za spásu nesmrteľnej duše tohto nástupcu apoštolov. Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti! Kto bude môcť, môže sa tejto svätej omše zúčastniť, alebo aspoň pridať svoju modlitbu.
 • Najbližšia celodenná adorácia  bude 11.5. (streda) od 9:00 – do 18:15.
 • Dni Spišského Jeruzalema 27.-29.5. 2022 (TU)
 • (Vtip)  Muž sa chváli žene: – Našiel som spôsob, aby žena mi urobila všetko, čo chcem. – Povedz. -Nepoviem. -Povedz. – Nepoviem. – Prosím ťa pekne, povedz mi! – A urobíš všetko, čo chcem?