25.11. ČERVENÁ STREDA

Mnohí potrebujú pomoc – sú to Tvoji bratia a sestry.

Nezabudnime, ak naši bratia a sestry prežívajú bolesť z prenasledovania, potrebujeme na túto bolesť reagovať modlitbou i finančnou pomocou, tak ako sme schopní.

Pamätajme na halier vdovy – bol to veľkodušný dar z lásky, ktorý sa počíta.

Podrobnejšie ACN