23. nedeľa v cezročnom období

 • Liturgický prehľad týždňa
 Pondelok5.9. —  Féria
 Utorok6.9. —  Féria
 Streda7.9. Sv. Marka Križina, Melichara Grodzieckého a Štefana Pongrácza, kňazov a mučeníkov  Spomienka
 Štvrtok  8.9. Narodenie Preblahosl. Panny Márie  Sviatok
 Piatok  9.9.  Sv. Petra Clavera, kňaza  Ľubovoľ. spom.
 Sobota 10.9. Prebl. Panny Márie  Ľubovoľ. spom.
 Nedeľa 11.9.  24. nedeľa v cezročnom období  Slávnosť
 • Zbierka na katechetické dielo našej diecézy vyniesla minulý mesiac 547,56 eur. Všetkým darcom srdečné Pán Boh zaplať. Podobne ďakujeme Bohu známym darcom na kostol a novú strechu na orlovni za 150 eur.
 • Deň farnosti – otvorenie školského a pastoračného roka bude v túto nedeľu (4.9.). O 14:00 bude v kostole pobožnosť prvej nedele a o 14:30 budeme pokračovať na farskom dvore hrami pre deti a predstavením programu na ďalší rok. Pravdaže nebude chýbať ani občerstvenie. Koláčiky na podelenie sú vítané. Pre ochranu životného prostredia i zdravia odporúčame doniesť si vlastné misky a lyžice na vynikajúci guláš.
 • V oznamoch nižšie si pozrite aktuálne informácie o prihlasovaní na prípravy na sviatosti a začiatky príprav.
 • Voľby do pastoračnej a hospodárskej rady. V túto nedeľu (4.9.) môžete navrhnúť mená kandidátov – lístok s menami a s označením rady (pastoračná alebo hospodárska) môžete vhodiť do označenej schránky pod chórom, ale pri vstupe do farskej záhrady popoludní. Budúcu nedeľu (11.9.) budú k dispozícii volebné lístky, ktoré si môžete zobrať domov a označiť na nich 3 mená. Na ďalšiu nedeľu (18.9.) ich budete môcť vhodiť v kostole do pripravenej schránky. (Viac o týchto farských radách nájdete v stanovách pastoračnej a hospodárskej rady – linky k textom sú nižšie).
 • 1. rehoľné sľuby. Vo štvrtok 8.9. o 17:30 počas liturgie v Gréckokatolíckom chráme v Poprade bude skladať rehoľné sľuby náš novic Oleh Kobilinets. Modlime sa zaňho, aby bol dobrým a svätým saleziánom. Na liturgiu i občerstvenie ste srdečne pozvaní.
 • Deň obetí holokaustu a rasového násilia. Čítanie mien a program nezabudnutí susedia bude 9.9. (piatok) o 10:00 v evanjelickom kostole na Nám. sv.Egídia 52 v Poprade. Informácie sú aj na plagátiku vo výveske.
 • Ohlášky: Sviatosť manželstva plánujú prijať: Dávid Ihnačák bývajúci v Poprade-Veľkej a Daniela Bajtošová bývajúca v Poprade-Strážach. Kto by poznal nejakú prekážku, nech sa ozve na farskom úrade. Za snúbencov sa modlime.

—  To, čo prebieha alebo bude v blízkej budúcnosti (so zaujímavými odkazmi)—

 • Nedeľné sv. omše o 11:00 sú už od 4.9. (vrátane).
 • Zapisovanie úmyslov na sv. omše na november bude v utorok od 15:00- 17:00 na fare.. Potom po večerných sv. omšiach v sakristii kostola.
 • V septembri sa otvárajú kurzy príprav na tieto sviatosti.
  • Príprava dospelých na krst a iniciačné sviatosti (krst, birmovanie, plná účasť na svätej omši) – prihlasovanie je v septembri na farskom úrade.
  • Príprava detí na 1. sv. prijímanie – 1. stretnutie bude 11.9. nedeľa o 16:00 – začneme v kostole. (prihlasovanie: vyplniť formulár cez stránku TU + treba prísť na farský úrad)
  • Príprava birmovancov (pokračuje) – 1. stretnutie spolu – v piatok 9.9. – začíname na sv. omši 18:30 a potom pokračujeme programom v orlovni (predpokladaný záver o 21:00)
  • Príprava na manželstvo – prihlasovanie je v septembri na fare – spôsob dohodneme.
 • Práce vo farnosti. V súčasnosti potrebujeme manuálnu pomoc pri práci s drevom (práca s motorovou pílou), pri príprave a realizácia omietania kostola. Budeme radi, ak sa ozvete p. farárovi alebo členom ekonomickej rady.
 • Zbierka školských pomôcok (bude do 11.9.) v našej farnosti Poprad Veľká v každú nedeľu po doobedných sv. omšiach o 7:00 a 9:30 (teda v časoch od cca 7:45 – 8:15, cca10:15 – 11:00) v orlovni. (Viac na web. na stránke Spišskej charity (TU))
 • Katechézy Dobrého pastiera.  Zúčastňovať sa ich môžu deti už od 3 rokov a deti v školskom veku. Katechézy prebiehajú raz týždenne popoludní v priestoroch pastoračného centra v Poprade na Nábreží Jána Pavla II.15. Prihlasovanie a viac informácii získate mailom na katechezydp.poprad@gmail.com alebo na čísle 0908 645 417.
 • Diecézna Púť do Szentkútu v znamení zmierenia bude v sobotu 17. septembra 2022. Svätú omšu v slovenskom jazyku so začiatkom o 11.00 hod. bude celebrovať Mons. Ján Kuboš. Viac informácií je na plagáte vo výveske (alebo TU)
 • Vtip: Na hodine prírodopisu  sa učiteľ pýta: – Janko, čo vieš povedať o lastovičkách? – Sú to veľmi schopné vtáky. Odlietajú hneď, ako začne školský rok!