21. nedeľa v cezročnom období (22.8.2021)

Pondelok23.8.Sv. Ruženy Limskej, pannyĽub. spomienka
Utorok24.8.Sv. Bartolomeja, apoštolaSviatok
Streda25.8.Sv. Ľudovíta alebo sv. Jozefa Kalazanského, kňazaĽub. spomienky
Štvrtok26.8.Féria
Piatok27.8.Sv. MonikySpomienka
Sobota28.8.Sv. Augustína, biskupa a učiteľa CirkviSpomienka
Nedeľa29.8.22. nedeľa v cezročnom období Slávnosť

Ak by to robilo niekomu ťažkosť, treba to povedať v sakristii kostola, kde sa dá nahlásiť po sv. omši resp. na fare. Spresnenie informácie – pôjdeme 15.9. o 2:00 a návrat bude po sv.omši, ktorá bude o 10:00.

  • Vrámci príprav návštevy Svätého Otca na Slovensku sa v našej farnosti modlíme každý deň pred sv. omšou  – o 18:00 sv. ruženec.
  • Na budúcu nedeľu 29. augusta 2021 bude zbierka pre potreby Diecézneho katechetického diela (DKÚ). Katechetický úrad je finančne zabezpeče- ný prostredníctvom tejto zbierky a príspevkom z Biskupského úradu. Nie je poberateľom príspevku zo štátneho rozpočtu. Prosíme o podporu pri tejto zbierke, aby sa i naďalej rozvíjalo dielo katechézy v našej diecéze. Ak chcete prispieť priamo na účet DKÚ, na plagátoch nájdete IBAN alebo QR kód. Pán Boh zaplať.
  • Poďakovanie

Srdečné Pán Boh odmeň štedrým dobrodincom a aj ružencovému spoločenstvu, vďaka ktorým sa nám podarilo dať dokopy financie na zaplatenie faktúry za reštaurovanú fresku sv. Jána evanjelistu a apoštola nad južným vchodom do kostola. Táto freska má nielen historickú hodnotu, ale aj duchovnú – pripomína Božiu dobrotu a lásku, ktorá neopúšťa človeka, a tiež poukazuje na dôležitosť ticha – aby sme počúvali Božie Slovo a učili sa ho odovzdávať tým, s ktorými žijeme.

  • Sv. omše sú už od pondelka 16.8. v zmenenom režime podľa aktuálnych Covid- usmernení. Ide o zmeny v počtoch vzhľadom na očkovanie.

Večerné sv. omše o 18:30 budú iba pre plne zaočkovaných – bez obmedzenej kapacity.

Sv. omše od utorka do soboty budú o 12:00 s možnosťou aj pre nezaočkovaných, avšak  s obmedzenou kapacitou – 30 miest vo vnútri kostola, pričom je potrebné zapísať sa do zoznamu účastníkov pri vchode do kostola, alebo cez našu stránku salezianipoprad.sk v časti sväté omše.

V nedele budú sv. omše v takomto režime:

7:00 a 8:00 aj pre nezaočkovaných s kapacitou do 30 ľudí s tým, že bude potrebné zapísať sa pri vstupe do kostola alebo cez našu stránku.

o 9:30, 11:00 a 18:30 iba pre plne zaočkovaných (nevzťahuje sa pre deti do 12 rokov).

Sv. omše online pokračujú v nedele o 9:30 na našom Youtube kanáli: Saleziáni Poprad.

Ďakujeme za vzájomnú ohľaduplnosť a za pomoc pri dezinfekcii lavíc po sv. omšiach.

  • Deň farnosti – otvorenie školského a pastoračného roka bude v nedeľu 5.9. o 14:30 na farskom dvore. Presnejšie informácie na budúce.

(Aktuálne usmernenia na: https://automat.gov.sk/poprad )