19.nedeľa v cezročnom období (8.8.2021)

Pondelok9.8.Sv. Terézie Benedikty od Kríža, panny a mučenice, patrónky EurópySviatok
Utorok10.8.Sv. Vavrinca, diakona a mučeníkaSviatok
Streda11.8.Sv. Kláry, pannySpomienka
Štvrtok12.8.Sv. Jany Františky de Chantal, rehoľníčkyĽub. spomienka
Piatok13.8.Sv. Ponciána, pápeža a Hypolita, kňaza mučeníkovĽub. spomienka
Sobota14.8.Sv. Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníkaSpomienka
Nedeľa15.8.20. nedeľa v cezročnom období – Slávnosť Nanebovzatia Panny MárieSlávnosť
  • Na stretnutie so Svätým Otcom pripravujeme do Šaštína púť na 15.9.. Prosíme záujemcov, aby sa zapísali do zoznamu v sakristii.
  • Od organizátorov stretnutí prišla aj prosba s ponukou: Príďte sa stretnúť so Svätým Otcom Františkom v špeciálnej službe dobrovoľníkov. Hľadáme viac ako 1000 ľudí do Šaštína, 700 do Košíc a 1000 do Prešova. Potrebujeme Vás na jednotlivé dni, na služby usporiadateľov v sektoroch, parkovanie, či inde. Všetky informácie aj prihlášku nájdete linku https://www.navstevapapeza.sk/sk/dobrovolnik. Ďakujeme a tešíme sa na stretnutie.
  • Vrámci príprav návštevy Svätého Otca na Slovensku sa v našej farnosti modlíme každý deň pred sv. omšou  – o 18:00 sv. ruženec. Určite je možné zvoliť si aj iný čas, dôležité je však myslieť na duchovnú prípravu, pretože vnímavosť na pôsobenie na Ducha Svätého je v tomto čase mimoriadne dôležitá.
  • Slovenská katolícka charita organizuje od 1.6. do 15.9. zbierku školských pomôcok, pre deti z rodín s finančnými ťažkosťami. Aké pomôcky sa zbierajú môžete nájsť na stránke https://caritas.sk/zbierka-skolskych-pomocok-2021/. Priniesť ich môžete na zberné miesto, alebo aj na faru. Špeciálne pre tento účel bude z charity auto pred kostolom v piatok 13.08.3021 od 17:30 – 19:30.