16. nedeľa v cezročnom období (18.7.2021)

Pondelok19.7.Féria
Utorok20.7.Sv. Apolinára, biskupa a mučeníkaĽub. spomienka
Streda21.7.Sv. Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa CirkviĽub. spomienka
Štvrtok22.7.Sv. Márie MagdalénySviatok
Piatok23.7.Sv. Brigity, rehoľníčky a patrónky EurópySviatok
Sobota24.7.Šarbela Machlúfa, kňaza alebo Panny MárieĽub. spomienky
Nedeľa25.7.17. nedeľa v cezročnom obdobíSlávnosť
  • Ohlášky (3,2): Sviatosť manželstva si chcú vyslúžiť

Ján Gorel z farnosti Poprad Veľká a Dominika Handzušová z farnosti Poprad. 

Peter Hruda z farnosti Poprad a Lenka Šebestová z farnosti Poprad -Veľká v súčasnosti žijúci v Bratislave.

Za snúbencov sa modlime a ak by niekto poznal nejakú prekážku, nech ju oznámi na fare.

  • Svätý Otec František na 25. júla 2021 (4. júlová nedeľa) vyhlásil deň starých rodičov. Dikastérium pre laikov, rodinu a život vyzýva k trom oblastiam slávenia tohto dňa:

1. Návšteva starých ľudí. Deti a vnúčatá v rodinách, ale aj mladí vo farnostiach môžu navštíviť svojich starých rodičov alebo osamelých starších ľudí vo farnosti a zvestovať im motto tohtoročného svetového dňa: „Ja som s tebou po všetky dni. “ Počas návštevy sa môžu spoločne pomodliť, darovať kvet alebo malý darček, či prečítať pápežovo posolstvo. Môžu tiež sprevádzať seniorov na svätú omšu vo farnosti z príležitosti svetového dňa, prípadne zabezpečiť pre nich dopravu. Návšteva starších ľudí je spôsob, ako im pomôcť prekonávať osamelosť a rezignáciu. (posolstvo si môžete stiahnuť a prečítať tu)

2. Sláviť sv. omšu vo farnostiach spolu so seniormi tak, aby ich účasť v chráme bola prejavom dôležitosti, ktorú zohrávajú v farskom spoločenstve“. V Ríme bude Svätý Otec 25. júla o 10:00 sláviť svätú omšu za účasti seniorov diecézy Večného mesta. V našej farnosti budeme sláviť sv. omšu o 9:30, ktorá bude špeciálne venovaná seniorom, ale spomenieme si na nich pri každej nedeľnej sv. omši.

3. Pietna spomienka na zomrelých. Treťou súčasťou Svetového dňa má byť osobitná spomienka na seniorov, ktorí zomreli v dôsledku koronavírusu. O 14:00 (v nedeľu 25.7.) sa stretneme na cintoríne pri starom kríži, kde sa pomodlíme korunku Božieho milosrdenstva.

  • V modlitbách pamätajme na dovolenkárov, i tých, čo prežívajú tieto dni v samote… Podobne nezabudnime na dôležitosť účasti na sv. omši najmä v nedele a prikázané sviatky, pokým je to možné.
  • Poďakovanie patrí dobrodincom za príspevok na kostol v sume 100 eur, a brigádnikom za pekný kus práce na orlovni. Fasáda orlovne je takmer dokončená. Tiež ďakujeme našim animátorom, ale aj celému tímu mám a starých mám, ktoré sa starali o program i žalúdky účastníkov v dvoch prímestských táboroch – jeden bol vo Veľkej a druhý v oratóriu na Juhu. Všetkým vyprosujeme potrebné Božie požehnanie.