Od 3.2.2023

 • V nedeľu 5.2. bude v oratku miestne kolo Kalčetového turnaja. Víťazi postupujú na celoslovenský turnaj, ktorý bude tu u nás v sobotu 11.2.
  Podrobnosti aj prihlasovanie sú na nástenke, resp. v samostatnom článku na webe.
 • Na budúci týždeň v utorok 7. a stredu 8.2. nebude v oratku sv. omša.
  Vo štvrtok 9.2. bude normálne o 17:30.
  V piatok 10.2. pôjdeme do farského kostola sv. CaM, v oratku sv. omša nebude.
 • Kto by chcel podporiť našu činnosť 2% z dane, potrebné info aj tlačivo je na našom webe salezianipoprad.sk.
 • Ďakujeme vám všetkým za rôznorodú pomoc a podporu pri príprave osláv sviatku don Bosca. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.
 • Vďační saleziáni a animátori. :)