Tretí táborový deň: V tieni meča – Pavol z Tarzu

Stredajšie ráno bolo úplne iné ako tie predošlé. Bolo upršané a sychravé. No vstali sme a počasie sa umúdrilo. Čakali nás stanovištia, na ktorých sa všetky skupinky prestriedali. Potom sme sa pobrali do lesa, kde sme spoznávali apoštolov. Poobede nás čakala ďalšia behacia aktivita. Boli sme aj svedkovia Šavlovho krstu, pri ktorom prijal meno Pavol. Tešíme sa na ďalšie zážitky :)