Tradičná obnova v netradičnej zostave

Po niekoľkých mesiacoch sa nám opäť podarilo zažiť duchovnú obnovu spôsobom, ktorý máme najradšej: večer spoločný čas na jednej z našich chát, prenocovanie, ráno zamyslenie od jedného zo saleziánov, ústranie, čas na spoveď a na záver obed. Animátori však mali tento víkend aj iné ponuky. Niektorých sme vyslali na nový ročník Školy pre Animátorov, ďalších zas do Košíc na turnaj vo florbale, niektorí zas neodolali možnosti pripravovať sa doma na maturity :) Preto sme spojili sily a spoločne s mladými z Veľkej prežili spoločný čas na chate na Kvetnici.