Články

Pozvánka na krížovú cestu v Starom Smokovci

Putovaním, premýšľaním nad jednotlivými zastaveniami v snahe precítiť Jeho utrpenie a obetu, sa aj my učíme dávať viac, viac seba.

Srdečne Vás pozývame na ďalšie stretnutie s Ním na krížovej ceste. Tentokrát v Starom Smokovci 10.3. o 15:00.

A takto vyzerali naše cesty doteraz:

„Dať všetko! Nič si nenechať pre seba. To je zákon lásky. Práve Kristovu lásku vo forme sebadarovania, jeho cestu na Golgotu a ukrižovanie si pripomíname každý týždeň krížovou cestou. Pridaj sa teda k nám na ďalšiu krížovú cestu už túto nedeľu.”