Od 3.4.2022

  • Sv. omše v oratkovskej kaplnke:

utorok až štvrtok 17:30

piatok 18:00

nedeľa 10:30

  • V piatok  o 17:30 býva v oratkovskej kaplnke krížová cesta. 
  • Dnes bude opäť krížová cesta Kvetnici so začiatkom o 15:00 pri kostolíku sv. Heleny. 
  • V rovnakom čase o 15:00 bude dnes v Oratku DO pre dospelých so zvyčajným programom, teda prednáškou, tichou adoráciou, možnosťou SZM a záverečným požehnaním. Nech sa páči.
  • Vo štvrtky o 9:30 sa v Oratku stretávajú mamičky na materskej spolu so svojimi ratolesťami. Pozývajú aj ďalšie. :)
  • Na Kvetnú nedeľu 10.4. sa pôjdeme pomodliť Tatranskú krížovú cestu do Starého Smokovca – smerom na Hrebienok. Dá sa ísť napr. električkou s odchodom 14:17. 
  • Pri minulotýždňovej zbierke vecí pre Ukrajinu sa vyzbieralo 273 diek (152 Veľká, 121 Oratko), 550 sprch. gélov a šampónov (118 Veľká, 432 Oratko) a 444 potravinových konzerv (128 Veľká, 316 Oratko). V piatok sme to zaviezli do centrálneho skladu do Prešova. Ďakujeme za vašu štedrosť. 
  • V spolupráci so Spišskou diecéznou charitou a cirk. škôlkou zo Svitu plánujme v priebehu najbližších dní v Oratku zriadiť „Škôlkársky denný tábor“ pre cca 20 detí z Ukrajiny. Starať sa o ne budú ukrajinské učiteľky. Najskôr však potrebujeme zabezpečiť vhodné vybavenie. Stretká a program Oratka bude pokračovať ako zvyčajne.  
  • Všetky tieto plány a celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb. Ďakujeme vám, našim  dobrodincom, za rôznorodú podporu. Tí, čo by nás chceli podporiť aj 2% z dane, potrebné informácie sú na našom webe salezianipoprad.sk. Tlačivá sú aj pri vchode do Oratka.