STAŇ SA SALEZIÁNSKYM MISIJNÝM DOBROVOĽNÍKOM

Bolo spustené prihlasovanie na saleziánsku ročnú misiu 2021-2022! Máte chuť darovať rok svojho života v službe mladým vo svete? Prihláste sa na prípravu a vydajte sa
na DOBROdružnú cestu! 

Viac informácii o misiách a podmienkach prihlásenia nájdete na stránke
savio.sk v sekcii DOBROVOĽNÍCTVO.