Svätá omša odovzdávania misijných krížov

Po ročnej príprave saleziánski misijní dobrovoľníci z celého Slovenska príjmu misijné kríže, ktoré sú znakom misijného poslania. Následne budú počas leta vyslaní slúžiť na misiách v “celom svete”. Odovzdávanie misijných krížov sa uskutoční počas sv. omše v Poprade na sídlisku Juh v kostole sv. Cyrila a Metoda 20.júna o 12:30 hod. (Námestie sv. Cyrila a sv. Metoda, 058 01 Poprad). V kostole je dostatok miesta a nie je potrebná rezervácia! Otestovať sa je odporúčané. Pozývame zvlášť mladých, aby spoločnou modlitbou podporili svojich rovesníkov v tomto rozhodnutí.

Prihlasovací formulár nižšie slúži na REGISTRÁCIU ZÁUJEMCOV O OBČERSTVENIE po svätej omši odovzdávania misijných krížov. Následné občerstvenie bude v neďalekom saleziánskom Oratku – Poprad Juh (Ulica mládeže 2690/36).

Prosíme Vás, aby ste k tejto registrácii pristúpili zodpovedne a tým nám pomohli odhadnúť počet stravníkov na malé občerstvenie.