Slávnosť Panny Márie Pomocnice kresťanov a Matky Cirkvi

Dnes si trochu nájdime čas pre našu mamu Pannu Máriu. Poďakujme jej za toľké dary a pomoc, vďaka ktorej sa môžme tešiť a žiť ako tí, ktorí máme čo darovať aj iným z toľkého dobra… A možno jej máme ešte čo zverovať, aby sme boli veselší a viac Boží…, aby sme boli viac jej dobrými deťmi :-) Don Bosco hovorieval, dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú to zázraky.

Panna Mária Pomocnica kresťanov, oroduj za nás!

Niečo o Slávnosti Panny Márie Pomocnice kresťanov z histórie

Sen dona Bosca o dvoch stĺpoch nám pripomína dva nebeské dary pre prekonanie každej ťažkosti: Pevné ukotvenie k Eucharistii a k Panne Márii. Toto sú dve istoty pri akejkoľvek hrozbe. Panna Mária stojí nielen pri vzniku Cirkvi, ale je tá, ktorá ju s materinskou odhodlanosťou sprevádza, učí a chráni. Časté sväté prijímanie, pre čerpanie lásky Krista k Cirkvi a úcta k Panne Márii, ktorú možno vyjadriť modlitbou sv. ruženca, pobožnosťami i jednoduchými modlitbami sú veľmi účinnými prostriedkami na prekonanie akéhokoľvek nepokoja, či ohrozenia. Preto múdry je ten, kto si volí medzi svojimi priateľmi na 1. mieste Ježiša a Máriu.