Slávnosť Nepoškvrnenej – výročie posviacky oratkovskej kaplnky

Každý, kto aspoň trocha pozná dona Bosca vie, že Panna Mária bola živo prítomná v každej rozhodujúcej chvíli jeho života. Ako deväťročnému mu ukázala pole jeho budúcej činnosti medzi chlapcami, ustavične ho viedla, ochraňovala a podporovala. Apoštol mladých materinské vedenie odmeňoval láskou a rozširovaním úcty k nej. „Dôverujte Panne Márii a uvidíte, čo sú zázraky,“ hovorieval don Bosco svojim chlapcom. Eucharistia a Nepoškvrnená Panna Mária sa časom stali dvoma piliermi celého saleziánskeho diela dona Bosca.

Kaplnka v oratku na Juhu je zasvätená Panne Márii Pomocnici. Otec biskup Štefan Sečka ju požehnal práve v predvečer slávnosti Nepoškvrnenej v roku 1998. A tak dnes slávime “výročie posviacky chrámu”. :)

Pri tej príležitosti bude dnes o 17:30 v oratku slávnostná sv. omša. Predsedať jej bude náš otec provinciál Peter Timko.

Pozývame vás na ňu tak srdečne, nakoľko sa to len pri dodržaní všetkých súčasných hygienických opatrení dá. :)

A všetci, aj tí, ktorí z rôznych príčin nemôžu prísť, sa môžme dnes pomodliť jeden špeciálny Zdravas ako pripomienku toho Zdravasu, ktorý sa pomodlil don Bosco s Bartolomejom Garellim 8.12.1841 po rannej omši v turínskej sakristii. Don Bosco vravieval, že tým Zdravasom začalo celé jeho dielo. Ktoré dnes pokračuje aj u nás v Poprade. :)