Školenie o ochrane detí a zraniteľných osôb

V našom stredisku – vo farnosti Poprad-Veľká sa v uplynulý víkend (19. a 20.1.2024) uskutočnili dve školenia – pre mladších a starších, ktoré sa venovali téme ochrane detí a mladých a tiež ako predchádzať alebo riešiť situácie, v ktorých môže byť ublížené deťom, či mladistvým. Školiteľkami boli pani Mgr. Katarína Janošová a p.

Pred nedávnom sme sa mohli o tomto projekte dozvedieť aj v časopise Don Bosco dnes (6/2023):

Naším poslaním je žiť medzi mladými, sprevádzať ich pri ich raste a dozrievaní. Často však znepokojene sledujeme, že to, čím žijú, môžu byť vážne fenomény, ktorým treba venovať pozornosť. Preto Saleziáni dona Bosca a Dcéry Márie Pomocnice vstúpili v roku 2018 do procesu tvorby politiky ochrany detí prostredníctvom projektu „Ochrany detí a zraniteľných osôb“.

Jednou z hlavných motivácií boli odporúčania Svätého Otca (Motu proprio Vos estis lux mundi).Veľkým impulzom bola aj naša vlastná skúsenosť – v strediskách je nutné postaviť sa zoči-voči závažným hrozbám, ktorým dnes čelia deti a mladí. Sú to predovšetkým šikana, sebapoškodzovanie, sexuálne obťažovanie v online priestore, problémy v domácom prostredí či v ľahkom a nevyžiadanom prístupe k pornografickým materiálom.

V praxi to znamená, že každý, kto prichádza v saleziánskych strediskách do kontaktu s deťmi, musí byť zaškolený do Kódexu. Týka sa to zasvätených osôb, animátorov aj laikov v rôznych službách (napríklad rodičia, tréneri, vedúci zborov či kostolníci). Kódex vymenúva žiadané a neprípustné správanie. Prakticky vysvetľuje, ako má animátor postupovať v konkrétnych situáciách pri práci s deťmi, či už ide o prípravu podujatí, získavanie rodičovského súhlasu, nastavovanie pravidiel pri doprave a nocľahu. Dôležitou oblasťou je aj komunikácia v online priestore, kam patrí zverejňovanie videozáznamov, fotiek a správanie animátora na sociálnych sieťach vo vzťahu k deťom.

„Na zaškoľovaniach do Kódexu učíme, ako sa zachovať, ak sa mi dieťa zdôverí, že bolo obeťou násilia. Tiež sa snažíme odbúravať mýty, napríklad že páchateľmi sexuálneho zneužívania sú ľudia, ktorých deti nepoznajú, alebo že obeť sa pri útoku aktívne bráni a bezprostredne po útoku udalosť nahlási. Taktiež hovoríme o varovných signáloch, ktoré môžu predstavovať potenciálne ohrozenie dieťaťa pred sexuálnym zneužívaním,“ vysvetľuje koordinátorka celého projektu Katarína Jánošová a dodáva: „Zaškoľovanie teda nie je len splnenie si formálnej povinnosti, ale predovšetkým naša príprava na pomoc mladým, ktorí sa ocitajú v ťažkostiach.“

Na YouTube môžeme nájsť kanál s Názvom CHCEME O TOM HOVORIŤ, venuje sa témam závislostí, porúch príjmu potravy, sebapoškodzovania, vplyvu pornografie, otázke zneužívania, ako rásť vo vzťahu, ako sa orientovať v digitálnom svete, čo so sociálnymi sieťami…

Dnes (22.1.) máme aj peknú spomienku na bl. Lauru Vicuňu, ktorá je patrónkou okrem iného aj tých, ktorí prežili zneužívanie. Nech nám teda pomáha jej príhovor predchádzať situácie, ktoré by mohli ublížit iným, alebo ak sa niečo také stalo, nech je pomocou pri náprave a uzdravovaní.