„Pozvanie pre saleziánov prísť na Slovensko“.

Presne pred 100 rokmi, 24. januára 1924 sa v Žiline konalo zasadnutie slovenských biskupov, počas ktorého vznikol „pastiersky list – Ohlas“. V ňom slovenskí biskupi vyzývajú k príchodu saleziánov na Slovensko a poukazujú na cesty, akými by mohol čo najrýchlejšie vzniknúť na území Slovenska prvý saleziánsky ústav.

Sto rokov sprevádza dobrý Boh toto dielo. Vďaka za podporu, blízkosť a modlitby!