Od 17.4.2022

 • Začíname Veľkonočné obdobie. Ďakujeme všetkým, ktorí prispievajú ku krásnej veľkonočnej výzdobe našej kaplnky. Kvetmi, ale aj svojou prítomnosťou… :)
 • Na Veľkonočnú nedeľu popoludní sme pozvaní na veľkonočný koncert vážnej hudby. Medzi koncertnými majstrami sa hrou na organe predstaví aj náš animátor Kristián Mačák. Podrobnosti sú na plagáte na nástenke pri vchode.
 • Na Veľkonočný pondelok budú v Oratku o 15:00 animátorské Emauzy.
 • V utorok po Veľkej noci plánujeme Veľkonočný výlet do Slovenského Raja. Zraz na železničnej stanici je o 8:30. Pôjdeme do Vydrníka, odtiaľ ku Letanovskému Mlynu, kúsok Prielom Hornádu a Kláštorskou roklinou na Kláštorisko. Tam si odslúžime sv. omšu a pôjdeme domov. :)
 • V piatok 22. apríla večer v Oratku nebude sv. omša, lebo pôjdeme opäť do farského kostola sv. Cyrila a Metoda. 
 • Na budúci víkend 22.-24.4. bude v N. Dubnici hokejbalový turnaj U15. Chystá sa naň aj tím z nášho strediska.
 • V sobotu 23.4. bude v Oratku ďalšia DO pre birmovancov.
 • V nedeľu 24.4. bude o 17:01 animátorská PG-čka.
 • V spolupráci so Spišskou diecéznou charitou a cirk. škôlkou zo Svitu plánujme po Veľkej noci v Oratku zriadiť „Detské centrum“ pre cca 20 detí z Ukrajiny. Starať sa o nich budú ukrajinské učiteľky. Preto prerábame bar, aby spĺňal potrebné hygienické štandardy.
 • Všetky tieto plány a celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb. 
 • Ďakujeme vám, našim  dobrodincom, za rôznorodú podporu. Tí, čo by nás chceli podporiť aj 2% z dane, potrebné informácie sú na našom webe salezianipoprad.sk. Tlačivá sú aj v stojane na stene pri vchode do kaplnky.