Rodičia boli na Duchovných cvičeniach

V duchu slov „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás osviežim…“, ktoré svojho času rodinám adresoval pápež František, sa vo štvrtok 30. septembra vybrala osemčlenná skupina rodičov stretkárov a animátorov z popradského saleziánskeho strediska na trojdňové duchovné cvičenia do Domu Mamy Margity v Drienici.

         Duchovné cvičenia v úžasnom saleziánskom prostredí s „chuťou“ Mamy Margity viedol don Pavol Piatrov. Úvahy, homílie aj diskusie boli zamerané na témy hľadania koreňov viery, modlitby, spytovania svedomia,  pokánia, odpustenia , ale i hľadania cesty osobného posväcovania. Všetko sa ešte dopĺňalo spoločným spevom a hudbou.

         Účastníci duchovných cvičení v tichu, mlčaní, v modlitbe, v spytovaní svedomia a cez prijímanie sviatostí  nanovo zažili skúsenosť spoločenstva lásky s Bohom. Trávili čas s Ježišom pri Eucharistickej adorácii, kde vyjadrili svoju vieru, dôveru a lásku voči Kristovi, prednášali  vďaky a prosby a tým Božiu milosť znásobovali. Sv. ruženec sa v prvý deň mesiaca októbra pomodlili na  Mariánskom pútnickom mieste v Ľutine.

         Jedna z účastníčok po Duchovných cvičeniach skonštatovala: „Ako rodičia sme veľmi vďační za pozvanie a dar duchovných cvičení, lebo sme tam pocítili radosť zo spoločenstva a z  toho, že patríme do saleziánskej rodiny.“      Okrem programu DC účastníkov veľmi povzbudila aj služba Saleziánov spolupracovníkov, ktorí Dom Mamy Margity spravujú, osobitne prístup správcu, p. Jozefa Kolarčíka. Jeho spontánny, humorne šťavnatý a súčasne hlboký „otcovský“ príhovor po záverečnom obede bol nielen skvelou „bodkou“ za týmto krásnym časom, ale aj silným povzbudením do ďalších dní. 

         Domov sa v nedeľu 3. októbra vracali osviežení, povzbudení na duši, obohatení milosťami, s novým pohľadom, novými  predsavzatiami, aby mohli žiť ešte väčšie  spoločenstvo lásky v svojich rodinách.