Oratkovské oznamy 3.10.2021

Zmeny podľa Covid semafora v červenej:

a) stretká – prebiehajú prezenčne, podľa možnosti vonku, treba zoznam – prezenčku z každého stretka zvlášť. Bez spoločného jedla a nápojov. V interiéri je povinný respirátor. Môžme to všetko brať ako malý „pôst“ za naše stretká a rodiny. :)

b) „nocovačky“ stretiek sú možné v OTP režime. Účastníci majú byť chránení očkovaním, inak musia mať platný test. Deti do 12 r. nemusia mať žiadny test.

c) sv. omše cez týždeň zostávajú tak, ako doteraz okrem piatku.

V piatok bude o 18:00 sv. omša pre stretká s deťmi do 12 r. a zaočkovaných dospelých. Môžu na ňu prísť aj ostatní stretkári, ale LEN zaočkovaní.

Pre nezaočkovaných stretkárov bude druhá sv. omša o 16:55 s kapacitou 20 osôb. Vzhľadom na kapacitu je táto druhá sv. omša vyhradená len pre stretkárov, nie iné osoby.

Na sv. omšiach v režime „bez očkovania“ môže byť 1 osoba na 15 m2. V našom oratku to je 20 osôb. Alebo očkovaní a deti do 12 r. bez limitu. V oboch prípadoch je povinnosť písať zoznam prítomných.

Preto bude účasť na sv. omšiach upravená takto:

            utorok 17:30 – deti do 12 r. a zaočkovaní, bez limitu

            streda 17:30 – základ, max. 20 osôb

            štvrtok 17:30 – deti do 12 r. a zaočkovaní, bez limitu

            piatok 16:55 – nezaočkovaní stretkári – max. 20 osôb.

                       18:00 – deti do 12 r. a zaočkovaní, bez limitu

            nedeľa 10:30 – deti do 12 r. a zaočkovaní, bez limitu

Je ružencový mesiac október. Preto býva vždy večer po sv. omši Oratkovský ruženec. Okrem toho, na stolíku pri dverách kaplnky sú náramky – ružence. Nech sa páči, vyberte si z nich. A používajte ich. ;) Dobrovoľným príspevkom za ne podporujeme štúdiá mladých sestier saleziánok. Príspevok je možné dať do pokladničky v kaplnke, alebo na účet.

V piatok 8.10. má výlet – nocovačku stretko najmladších chlapcov s názvom „Povstalci“.

V sobotu je Animátorská prípravka. Prosíme o modlitbovú podporu. :)

Zveľaďovanie oratka:

– máme nový mix a projektor

– mikrofóny – „mušky“

Ďakujeme za pondelkové upratovanie oratka. :)