Radosť – duchovná obnova

1.12.2022 – Poprad-Veľká

Vo štvrtok o 17:30 v kostole ( pravidelne 1. štvrtok alebo štvrtok pred 1. piatkom) máme spravidla každý mesiac duchovnú obnovu pre našich farníkov. Tentokrát sme mali tému o radosti. Dôvody sú minimálne 2. Prvý je ten, že Advent je radostné očakávanie príchodu Pána a druhý je ten, ktorý nás spája v príprave na 100. výročie príchodu saleziánov na Slovensko – aby obohatili Cirkev u svoju charizmu.

Pápež František hovorí o tejto spiritualite takto:

„Bola to formácia v saleziánskej škole, kde som sa naučil správnemu vzťahu ku kráse, k práci a kde som sa naučil, že mám byť stále veselý,“ povedal na istom mieste Sv. Otec. Áno, duch Valdocca bol duchom radosti. „Vy saleziáni máte veľké šťastie, lebo váš zakladateľ nebol svätec s tvárou ,Veľkého piatku‘, plný smútku a zachmúrenosti, ale bol to svätec s tvárou ,Veľkonočného rána!‘ Bol neustále radostný, otvorený a prijímajúci napriek tisícorakým námahám a ťažkostiam, ktoré naňho denne doliehali. Svedkovia jeho života krásne napísali, ako vyzerala jeho tvár počas všedných dní: ,Jeho tvár žiariaca radosťou prezrádzala jeho veľkú spokojnosť z toho, že môže byť medzi svojimi synmi.‘“

Ponúkol mladým svätosť, ktorá spočíva v tom, že majú byť stále veselí. To bola ozajstná revolúcia v pastorácii mládeže 19. storočia. Nie cesta vážnosti, prísnosti, ale cesta veselosti, ktorá je pravou radosťou.

Aj zármutok súvisí s radosťou. Nie je iba jeho opakom, môže byť aj cestou ku nej. Sv. František Saleský (*21.8. 1567, +28.12.1622) v Teotimovi opisuje rôzne zármutky, pričom od niektorých vystríha a iné učí prekonávať, alebo odhaľuje tie, ktoré môžu byť znakom dobra a lásky: “Užitočný zármutok nie je deštruktívny, ubíjajúci, neochromuje ducha, ale privádza k činnosti, čulosti, pohotovosti. Je to zármutok, ktorý v sebe obsahuje aj radosť. Nie je to zármutok, ktorý je smutný a zádumčivý.”

Na záver duchovnej obnovy sme otvorili otázky, ktoré môžu byť celkom dobrým návrhom na túto adventnú dobu:

  • Ako je to s mojimi zármutkami a náladami?
  • Ako budem šíriť radosť a ako budem bojovať proti zlým zármutkom?

Ak by si chcel niekto pozrieť jednotlivé body tejto obnovy a v tichosti ladiť srdce do krásnej radosti – nech sa páči – celý text nájdete na TU