Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka,  10. 9.

Piatok 23. týždňa v Cezročnom období (Lk 6, 39-42)

„Kto druhého napomína skutočne bratsky, pociťuje bolesť, lebo to robí s láskou, v pravde a v pokore. Napomínanie s potešením nie je od Boha.“

(Homília z 12. 9. 2014)