Predstavovanie popradských saleziánov

Ako ďalší sa nám predstaví náš pán farár Dominik Vinš. Jeho obľúbený citát zo Svätého písma je z Jánovho evanjelia:
Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul nik, kto v neho verí, ale aby mal večný život. (Jn 3,16).

Motto, ktorým sa riadi (hoci občas to ide ťažšie) je: Treba zvládnuť iba dve veci: ráno načas vstať a večer si včas ľahnúť :-) Ako sám hovorí, keď zvládneme toto, ostatné veci idú už o dosť ľahšie. S tým súvisí aj jedna z dvoch vecí, ktoré ho robia skutočne šťastným – môcť si ľahnúť unavený s tým, že Pán ma všetko vo svojich rukách. A tou druhou je, keď niekto pochopí, že Božia láska je väčšia ako všetky naše hriechy.

Na to, ako si ho Pán zavolal spomína takto – Najprv to boli zážitky zo stretiek, z miništrovania, z výletov, futbalu, hier, chlapčenských vylomenín – pravdaže so saleziánmi, o ktorých sme ešte nevedeli, kto sú, lebo v tých časoch museli pracovať tajne.  A pri prvých duchovných cvičeniach, keď som mal 14 rokoch prišla otázka: A teba si Pán nevolá? Odpoveď zvnútra prišla automaticky: Farárom nechcem byť, ale volá! :-).  No a potom som mal od Pán milosť, že som mal dobré duchovného vodcu, ktorý mi dôveroval a veľa sa za mňa modlil. Počas strednej školy som mal stretká s chlapcami a miništrantmi. Takže som nežil iba pre seba. Po prvom ročníku na vysokej škole som sa dostal do noviciátu a potom to 31 rokov šlo (nie vždy ľahko) až doteraz.

S mladými sa mu spája zážitok z akcie, na ktorú určite spomínajú aj jej ostatní účastníci. Celú noc hľadal odvážnych chlapcov na skúške odvahy. Našťastie to dopadlo dobre. Našiel ich ako vystrašení spolu sedeli (do rána) na strome s tým, že videli strašidlo so zelenými očami. Nakoniec bolo z toho veľa vtipov a smiechu.

Na záver pripájame jeho obľúbenú ikonu.