Predstavovanie animátorov z oratka

V predstavovaní pokračujeme ďalšou slečnou – Sandrou a ako prvé nám prezradí, čo ju na animátorstve motivuje. Učí ma byť zodpovednejšou, vynaliezavou, spontánnou. A tiež objavovať povahy iných, ich jedinečnosť. Teda na svete môže byť niekto, kto sa na teba podobá, má rovnaké meno, ale nikdy nebude úplne ako ty. A to je naozaj krásne. Taktiež ma to učí správať sa pokorne k deťom, iným animátorom, vnímať všetkých ako seberovných, napriek ich chybám. A to sa odráža aj na jej motte. Byť animátorom aj mimo oratka. Skutočné šťastie je pre Sandru dar viery, pretože vďaka nemu vie, že má nádej a nie je tu náhodou. Je to aj možnosť učiť sa nové veci a objavovať nové pohľady na svet. A v neposlednom rade priateľstvá, v ktorých je prítomný sám Boh, a na ktoré sa môžem spoľahnúť. Jej obľúbený citát znie – I keby som mal ísť tmavou dolinou, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou. Tvoj prút a tvoja palica, tie sú mi útechou. (Ž 23, 4). Pripomenie si ho vždy, keď sa bojí alebo ju čaká niečo ťažké. Lebo nič na svete nie je nemožné a s Bohom prekoná každú skúšku.

Ani dnes nezabúdame na šťastie iných. Marek je najšťastnejší, keď môže robiť veci, ktoré má rád a tie sú zároveň prospešné aj pre iných. Takým spôsobom môže potešíť aj tých okolo neho. Zo Svätého písma nám pripomenie jedni skrátka veľmi peknú stať – Velebte Pána, všetky jeho diela; chváľte a vyvyšujte ho naveky. Velebte Pána, nebesia; velebte Pána, jeho anjeli. Svojou úlohou animátora sa snaží ďalej dávať deťom, čo ho iné naučili, v duchu hesla zadarmo sme dostali, a tak máme zadarmo aj dávať. Jeho motto je však slávny citát zo skvelého filmu, ktorý je zosobnením bezstarostnosti – Hakuna matata.

Citátom “Všetko, čo robíš, rob s láskou,” sa v živote riadi naša Majka. Okrem neho má rada citát aj od Dominika Savia – Naša svätosť spočíva v tom, že sme veselí, plníme si dobre svoje povinnosti a privádzame druhých k Ježišovi. Byť animátorkou ju motivujú saleziáni a oratko, ktoré jej úplne zmenilo pohľad na rôzne veci a oblasti v živote. Vďaka oratku tiež spoznala, že má veľmi rada deti a mladých a v jej srdci sa postupne zapálil plamienok animátorstva. Tento ohník postupne silnel a zistila, že animátorstvo ju oslovuje preto, lebo jej ukazuje radostný spôsob prežívania každodenného života a mladí, s ktorými môže vďaka obrovskej milosti byť, ju povzbudzujú a dávajú jej veľkú nádej a radosť do života. Nadšenie v očiach detí a mladých, ktorí kráčajú za Ježišom s ochotou a láskou, ktorú nosia v srdci a chcú rozdávať ďalej, je niečo, čo Majke dodáva silu kráčať ďalej po ceste animátorstva a aj v jej živote. Jej obľúbeným citátom z Biblie je na prvý pohľad veľmi jednoduchý, skrýva sa za ním však omnoho viac. „Žíznim.“ (Jn 19, 28) Tento verš ju veľmi oslovil pri čítaní knihy o Sv. Matke Tereze, ktorej Pán Ježiš týmto slovom zjavil svoju obrovskú túžbu a smäd, ktorý má po láske od nás ľudí. Inšpirovaná nielen týmto, ale aj ďalšími slovami spomínanej knihy a životom Matky Terezy si častokrát spomenie práve na tento verš. Povzbudzuje ju, aby sa snažila aspoň trochu uhasiť tento Ježišov smäd  a to tým, že miluje Jeho, svojich blížnych a všetkých ľudí, pretože On je prítomný v každom človeku a túži po láske. No a kedy je Majka úprimne šťastná? Vždy, keď vidí milovaných ľudí, ktorí sa tešia a majú radosť. Veľkou radosťou sú pre ňu aj dievčatá, ktoré má na stretku a všetci priatelia, ktorých mohla v živote stretnúť a chvíle, ktoré s nimi mohla stráviť a ešte len strávi. Chcela by poďakovať všetkým ľuďom, ktorý jej akokoľvek prejavia svoju náklonnosť a lásku, pretože to ju tiež vždy veľmi poteší. Majkine srdce sa veľmi raduje aj vtedy, keď môže byť s deťmi, mladými a so všetkými ľuďmi, a keď môžem iným nejako poslúžiť a pomôcť im. Veľkú radosť má aj z toho, keď môže druhým robiť radosť.

Lukáša robí šťastným možnosť ísť do prírody a cítiť čerstvý vzduch. Obdivovať krásy prírody. Tiež tráviť čas s priateľmi, rozveseľovať ich. A to už v rôznych formách a skupenstvách. Takisto aj pomoc druhým. Byť animátorom je niečo, čo dostal od druhých. Je to spôsob, ako môže tvoriť spoločenstvo, byť jeho súčasťou. Je to služba druhým, no zároveň aj veľké obohatenie. Termín soft skills človek pozná z animátorstva, možno len pod iným pojmom. Je to škola života v širokom spektre. V neposlednom rade je to aj cesta k Bohu. Pomôcť ostatným kráčať, sprevádzať na takej blízkej úrovni. Byť ľudský a prítomný. Byť priateľom. Toto všetko pre neho znamená byť animátorom. Snaží sa žiť v duchu hesla: Ži teraz. Budúcnosť je ďaleko, minulosť už nezmeníš. Pýtaj sa na cestu, po ktorej máš kráčať. Vyber sa po nej. Stačia malé kroky pravidelné kroky. No a aký je jeho obľúbený citát? „…a ohlásiť Pánov milostivý rok.“ (Lk 4, 18-19) Pretože nie len pôst či nový rok je možnosť, kedy sa človek môže zmeniť, rozhodnúť stať sa lepším. Je to každý jeden moment. Vždy môže prečítať, že práve Teraz je Pánov milostivý rok.