Predstavovanie animátorov z oratka

Ďalšiu sériu predstavovaní odštartuje naša Viki. Jej obľúbeným citátom zo Svätého písma je tento – Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi! (Ef 4,32) Je obľúbeným, pretože ju motivuje k tomu, aby som bola láskavá k druhým a odpúšťala aj keď to nie je možno vždy jednoduché. Animátorkou síce nie je dlho, ale najviac ju motivuje to, že sa môže dávať druhým a odovzdávať im kúsok zo seba. Animátorstvo jej pomáha rásť a prináša jej radosť. Tak skúste uhádnuť jej obľúbenú myšlienku, ktorá ju sprevádza životom. Sú to slávne 3R – Radosť rozdávaním rastie. A čo robí šťastnou našu Viki? Čas strávený s rodinou a priateľmi, stretká a čas prežitý v oratku, dobrá kniha a zelený čaj.

Johanka sa v živote snaží riadiť mottom, ktoré sme už určite všetci počuli – Čo chceš, aby ľudia robili tebe, rob aj ty im. Byť animátorkou ju motivuje, keď vidí rozžiarené očká detí, teda ich úprimná radosť. Táto radosť iných naozaj sprevádza našich animátorov v každej generácii. Úprimnú radosť robí Johanke sloboda, ktorú jej dal Boh. No a keďže sa veľmi rada smeje a raduje, jej obľúbeným citátom z Biblie je: “Radostne slúžte Hospodinovi, prichádzajte pred neho s jasotom!” (Ž 100,2)Tobiáš vidí motiváciu do animátorstva v druhých ľuďoch – dobrí priatelia, veselé deti a keď sa darí, tak aj vďační rodičia. Zo Svätého písma má najradšej citát – Tu Tobiáš odpovedal svojmu otcovi Tóbimu: “Budem robiť všetko, čo si mi rozkázal, otče.” (Tob 5, 1) Je to jeho najobľúbenejšia kniha a túto vetu sa snaží čo najviac v živote dodržiavať. Jeho obľúbeným mottom je veta, ktorá hovorí, že život je ako záchod, nikdy nevieš, čo doň spadne. Tobiáša nikdy humor neopúšťa a to ani pri myšlienkach. Šťastným ho robí viacero vecí, za točo ďakuje Bohu. Ťažko povedať, čo by dal do popredia, ale je šťastný zo života ako takého, so všetkými radosťami aj starosťami.

Peťka je v živote naozaj šťastná, keď je obklopená svojou rodinou, sestrami a bratom. Radosť jej robí jej nádherné povolanie, frajer a to, že sa ráno môže zobudiť. S ranným prebúdzaním súvisí aj myšlienka, ktorá ju sprevádza životom – Každý deň môžeš začať od znova, záleží len na teba ako sa rozhodneš. Peťkin obľúbeným citátom zo Svätého písma je “Láska je dobrotivá, láska je trpezlivá, nezávidí, nevypína sa…” (1Kor, 13,4) Tento citát má rada lebo, vie, že akokoľvek by sa správala, vždy bude milované božie dieťa. V animátorstve ju motivuje radosť z práce s deťmi a možnosť odovzdávať svoje skúsenosti ďalej.