Oznamy 22.9.

  • Uskutočnil sa ligrettový turnaj, Duchovné cvičenia mladých a Animátorská formačná streda. Stretká sa rozbehli v plnom prúde – je možné však sa stále pridať, s radosťou príjmu nových členov.
  • Po svätej omši 22.9. mladí odchádzajú na Duchovnú obnovu – môžete ich doprevádzať svojimi modlitbami.
  • V stredu 27.9. majú Saleziáni spolupracovníci formačné stretnutie. Svätá omša bude v stredu o 19:30.
  • Vo štvrtok pozývame mamičky so svojimi ratolesťami do materského centra, ktoré začína o 9:30.
  • Pozývame zapojiť sa do pravidelného upratovania Oratka – čím viac skupín sa vytvorí, tým bude menej práce :-) Nahlásiť sa môžete p. Slebodníkovej.
  • Ak chcete obetovať sv. omše, ktoré sa budú sláviť v Oratkovskej kaplnke, Váš úmysel nahláste jednému z kňazov – don Mirovi, don Martinovi alebo don Pavlovi.
  • Členský príspevok členov DOMKY na školský rok je 5 €. Prosíme všetkých členov, stretkárov, aby odovzdali príspevok svojim animátorom alebo don Mirovi.
  • Na splatenie strechy prispeli mladí z Ligrettového turnaja 65 €, do pokladničky v kaplnke ste prispeli 67 €, na účet saleziánov ste poslali 220 €. Na účet DOMKY ste poslali 90€ na energie a chod strediska. Prosíme darcov, ktorí posielajú peniaze cez účet, aby príspevok na strechu posielali na saleziánsky účet: SK18 0200 0000 0017 0955 5753.