Od 26.2.2023

 • Teraz v nedeľu 26.2. bude v oratku DO pre rodičov. Začne ako zvyčajne o 9:00,
  potom bude priestor pre tichú adoráciu, spovede a o 11:00 bude spoločná sv. omša
  pre všetkých.
 • V pôste sa budeme v oratku modlievať krížové cesty vždy v piatok o 17:30.
  Cez pôstne nedele budeme chodiť na krížové cesty na Kvetnicu. Začínať budú o
  15:00 pri kostole sv. Heleny. Všetci sú pozvaní.
 • Cez jarné prázdniny chystáme dva turnusy Duchovných cvičení, jeden pre rodičov
  a jeden animátorský. Je možné sa ešte dohlásiť.
 • Odporúčame do vašej pozornosti brožúrku saleziánskej edície „Viera do vrecka“ s
  názvom „Radostne a s nádejou“. Je to sympatické a povzbudivé čítanie. Nájdete ho
  na stolíku pri dverách. Berte a čítajte. :) Kto môže, dá sa za ňu prispieť 2,50 €.
 • Dostali sme do komunity posilu – nového spolubrata. Je ním Lukáš Závodník, ktorý
  si bude v našom oratku vykonávať pedagogickú prax, tzv. asistenciu. Tešíme sa z
  neho a odporúčame ho do vašich modlitieb. :)
 • Ďakujeme všetkým dobrodincom za rôznorodú pomoc a podporu. Napr. tento
  týždeň sme dostali do oratka klavír. :)
 • Kto by chcel podporiť našu činnosť 2% z dane, potrebné info sú na našom webe
  salezianipoprad.sk. Tlačivá sú tiež na stolíku pri dverách. Aj naďalej celé naše
  stredisko zverujeme do vašich modlitieb.

Vďační saleziáni a animátori. :)