Poprad podporuje misie

Milá saleziánska rodina, animátori a sympatizanti saleziánskeho diela. Po misijnej nedeli sa naša saleziánska komunita vo Veľkej dohodla, že budeme solidárni s bratmi saleziánmi a ich spoločenstvami na misiách a zašleme im podporu z nášho komunitného rozpočtu. Kto by mal záujem pridať svojou trošku na tento úmysel, môže tak urobiť spolu s nami a svoju čiastku zaslať cez bratov-kňazov po sv. omšiach do 30.10. 2020.  Ostatní môžu kedykoľvek prispieť svojím milodarom na nižšie uvedený účet. Nech nás Pán za to zahrnie požehnaním a novými misijnými povolaniami ?.

S pozdravom člen misijného dobrovoľníckeho tímu don Pavol Nizner, sdb

Saleziánsky misijný účet:

IBAN: SK08 1100 0000 0026 2985 2138
(Tatra banka)
Saleziáni don Bosca – Slovenská provincia
Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Vaše príspevky použijeme na:

  • podporu našich misií v Jakutskej republike (Ruská federácia) a Azerbajdžane
  • prípravu a vysielanie misijných dobrovoľníkov
  • podporu našich misionárov: Anton Odrobiňák – Ekvádor, Stanislav Somora – Keňa, Pavol Minarčic – Albánsko, Peter Pagáč – Veľká Británia, Andrej Porubčin – Rusko
  • podporu misijných projektov, s ktorými sa na slovenské misijné oddelenie obracajú misionári z rôznych častí sveta
  • podporu výchovnej práce s Rómami
  • misijnú animáciu na Slovensku

Ak by ste si priali váš dar usmerniť na konkrétny účel, napíšte nám to do správy pre prijímateľa.

Srdečná vďaka za vašu veľkodušnosť.