Krížová cesta vonku

(27.3.2022 Poprad Veľká)

V nedeľu radosti (4. pôstna nedeľa) sme vyšli z nášho kostola von. Áno, von s krížom do ulíc a za Veľkú. Aj Ježiša viedli von za mesto, na Golgotu. Tento krát to ale nebol dav plný nenávisti s pár bezmocnými či súcitnými pozorovateľmi. Bolo to farské spoločenstvo, Ježišova rodina, rodina rodín, bratia a sestry, ktorí prijali pozvanie kráčať spolu s Ježišom. Krásne počasie s výhľadom na Tatry a prežívanie lásky Ježiša, ktorá sa dáva do posledného dychu, boli vnímateľným darom tejto krížovej cesty. Jednotiacou myšlienkou krížovej cesty bola téma rodiny.

V Roku rodiny sme si pripomenuli bolesti našich rodín, ktoré môžeme spojiť s Ježišovým utrpením, aby sme doplnili to, čo chýba utrpeniu Krista (por. Kol 1,24)… A ešte jedno, aká radosť, keď manželia vedia, že ich manželstvo žije z lásky Krista ženícha k neveste Cirkvi, ktorú môžu často prijímať v Eucharistii a posilňovať v dialógu s Božím Slovom. A aká bolesť, keď si manželia myslia, že ich sviatosť je niečo, čo sa míňa… ako mladosť a fyzická sila. Pane, Ježišu, prosíme Ťa za manželov, aby vedeli, že s nimi chceš budovať rodinu – a nielen ich pokrvnú, ale cez nich a s nimi aj tú Božiu.

Ukrižovaný Ježišu zmiluj sa nad nami, … Aj nad dušami v očistci.

Ďakujeme účastníkom (bolo ich niečo viac ako 50 a možno aj 100), manželom, ktorí sa zapojili, miništrantom, ktorí odvážne kráčali s krížom a fakľami, mladým, ktorí spievali a hrali a seniorom ktorí boli s nami ako vzor vytrvalosti a trpezlivosti.

Krížovú cestu sme obetovali za manželov, rodiny i za mier na Ukrajine i celom svete.