Deviatnik k bl. Titusovi Zemanovi – 1. deň

Dnešným dňom začíname prípravu na sviatok bl. Titusa Zemana modlitbou deviatnika k tomuto blahoslavenému.

1. deň deviatnika: KRESŤANSKÁ RODINA

Zo Svätého písma
„A keď vykonali všetko podľa Pánovho zákona, vrátili sa do Galiley, do svojho mesta Nazareta. Chlapec rástol a mocnel, plný múdrosti, a Božia milosť bola na ňom. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.“ (Lk 2, 39-40, 51-52)

Život Zemanovcov vo Vajnoroch
Agnesa, mama dona Titusa, viedla deti k viere v Pána Boha už od narodenia. Rovnako ich viedla k úcte k Panne Márii a láske k rodine a blížnym. Ráno si všetci pekne kľakli a začali sa spolu modliť. Otec Ján vytváral atmosféru lásky a jednoty. Svokor neraz povedal: „U vás je veselo a žijete ako skutočná rodina.“ Rodičia dona Titusa s láskou a zodpovednosťou vychovali spolu 10 detí. Titus sa im narodil 4. januára 1915, ako prvý.

Modlitba
Pane Ježišu, teraz, keď manželstvo a rodina sú ohrozované duchom individualizmu, egoizmu a pohodlia, prosíme ťa, daruj nám svätých manželov a rodiny. Manželia nech sú naplnení láskou a veľkodušným rodičovstvom, aby boli pre okolie vzorom nadšeného a radostného kresťanského života a v rodinách nech vládne láska a jednota, ako to bolo v rodine, v ktorej vyrastal blahoslavenýTitus Zeman.

Meditácia
Život nazaretskej rodiny prekypoval hlbokou láskou, jednotou a obetou. Veľmi sa milovali, držali spolu, a vedeli spolu prinášať aj veľké obete. Z dnešných manželstiev a rodín sa vytráca zmysel pre skutočnú nezištnú lásku, jednotu a askézu. Každý hľadá cestu uspokojovania si svojich vlastných túžob a chúťok. Rodia sa tým napätia a rozvody. Pán nás aj dnes volá budovať „novú civilizáciu lásky“, ktorá začína prežívaním a odovzdávaním viery a lásky deťom v rodinách.

Modlitba za svätorečenie blahoslaveného Titusa Zemana:

Všemohúci Bože,
ty si si vyvolil svojho služobníka Titusa Zemana, aby nasledoval charizmu svätého Jána Bosca. Pod ochranou Panny Márie, Pomocnice kresťanov, sa stal kňazom a vychovávateľom mládeže. Žil podľa Božích prikázaní a pre svoju priateľskú povahu a ochotu pomôcť bol obľúbený medzi ľuďmi.
Keď nepriatelia Cirkvi siahli na ľudské práva a slobodu vyznania, kňaz Titus nestratil odvahu a vytrval na strane pravdy. Pre vernosť svojmu saleziánskemu povolaniu a obetavú službu Cirkvi bol väznený, zosmiešňovaný, ponižovaný a mučený, ale on neohrozene vzdoroval svojim mučiteľom. Všetko pretrpel z lásky a s láskou.
Prosíme ťa, večný Bože, osláv svojho verného sluhu Titusa, aby sme si ho mohli v Cirkvi uctievať ako svätého. Prosíme ťa o to skrze tvojho Syna Ježiša Krista a na príhovor jeho matky Panny Márie, Pomocnice kresťanov.
Amen.