Deň farnosti 3.9.2023

Srdečne vás pozývame na deň farnosti. V nedeľu začíname nový školský-pastoračný rok. Pri svätých omšiach poprosíme Ducha Svätého o dary a pomoc, aby sme rástli v múdrosti a vo vzájomnej láske. Poobede sa pomodlíme pobožnosť 1. nedele v mesiaci (ako to býva o 14:00 v kostole). Potom približne od 14:30 budeme na farskom dvore – v záhrade. Chystáme dobrý guláš (kto chce byť viac ekologický, môže si doniesť vlastnú misku a lyžicu :-) ). Aktivity pre mladších i starších ale aj malý koncert pripravujeme. Koláčiky na podelenie sú vítané, ale minimálne aspoň prídite, aby sme sa stretli, posilnili vzťahy a Božiu rodinu – farnosť, v ktorej žijeme.

Obrázok vám prezradí trochu viac, ale nie všetko. Chceme teda rozvíjať spoločenstvo spoločenstiev a rodinu rodín – našu farnosť. Aj takto menej formálne.