Červená streda (24.11.2021)

Tu si môžeš pozrieť, prečo je dnes streda červená: https://acnslovensko.sk/cervena-streda/

Je čas poďakovať za každú pokojnú chvíľu, keď sme nemuseli znášať ponižovanie alebo prenasledovanie.

No je čas prosiť o odpustenie, keď sme svojim príkladom dali pohoršenie…

Je čas prosiť si o milosť, aby sme vedeli priniesť Krista tam, kde ho nepoznajú.

Je čas prosiť o odpustenie a hľadať nápravu, keď sme utekali pred námahou a utrpením, ktoré žiadala láska.

Je čas prosiť si o múdrosť, aby sme svojim životom i vzťahmi boli znakmi Božej prítomnosti.