Adventný punč ako príležitosť

tešiť sa spolu a počúvať sa i podporiť rekonštrukciu strechy orlovne, cez ktorú nám už tečie.

Tohto roku otec biskup pozval veriacich v našej diecéze, aby sa zapojili do pastoračného projektu. 1. bodom je navzájom sa počúvať. Tak ako počúval Ježiš na začiatku učeníkov, ktorí sa sklamaní vracali do Emauz. Od smútku ho nepoznali. Ale postupne sa cez počúvanie a rozhovor začala v ich srdciach diať premena.

Možnosť počúvať sa nie je bežná záležitosť. Najprv je potrebné stretnúť sa. Okrem spontánnych stretnutí je dobré mať aj niečo príležitostné. A takou peknou príležitosťou sa stala 3. adventná nedeľa – ktorá sa nazýva aj nedeľou radosti. Tá radosť bola o to väčšia, lebo 16.12. v sobotu mnohí využili čas na sv. spoveď – prišli k nám kňazi a j z okolitých farností. Jeto super, keď máme čisté srdce a uši. To sa počúva :-)

Ďalšou peknou súčasťou bolo robenie perníkov (medovníkov), ktoré tento rok pripravovali birmovankyne a rodiny prvoprijímajúcich. Urobilo sa ich skutočne dosť a boli veľmi pekné i chutné. Všetkým ochotným a šikovným ďakujeme.

Páni Tono Frič a Milan Hujsi si privstali a u saleziánov už od piatej ráno rozvoniavali ingrediencie, ktoré postupne do punču pridávali. Cez tento deň bola farská charita trochu viac viditeľná, lebo inokedy pomáha nezištne a verejne takmer nepozorovane. Tentokrát sa vložila do spolupráce s myšlienkou diecézneho pastoračného projektu – vytvoriť priestor a čas na vzájomné počúvanie. Dobrovoľný príspevok šiel tentokrát na havarijný účel – ktorým je tečúca strecha na domčeku, ktorý sa používa na pastoračné účely. Vyzbieralo sa 656 eur, čo je pekný symbolický príspevok. Projektové prvotné odhady sú značne vyššie – cca 90-tisíc. Ale základ je počúvať i hovoriť, aby strecha i duše boli v Božej réžii :-)

Ďakujeme všetkým, ktorí prišli, ukázali ochotu i odvahu sa pristaviť. Aj to je spôsob, ako vo farskom spoločenstve môže rásť radosť, porozumenie a objavovanie cesty ako ďalej… Alebo aby sme po sv. omši neutekali domov kade ľahšie :-)