50-tka kňazstva don Števka

25. apríl 2023.

Usmiaty don Števko v utorok 25. apríla oslávil 50 rokov kňazstva.

Oslávili sme jeho významné jubileum spoločne sv. omšou, po ktorej sa konalo radostné agapé v Orlovni.

Jeho homília bola skromná, úsmevná a povzbudivá, ako zvyčajne. Nevyzdvihol sám seba ani odvahu, ktorú si v časoch tvrdého komunistického režimu vyžadovalo rozhodnutie stať sa kňazom. Staršej generácii to bolo dôverne známe, pre mladšiu je o tom potrebné rozprávať.

Nespomenul ani svoje 12 ročné misijné pôsobenie medzi mládežou na Ukrajine, ktoré okrem radosti určite prinášalo aj mnohé odriekania a prekážky.

Dôležité je, že homíliu začal aj končil slovami, ktoré by mali byť úvodom i koncom životného snaženia nás všetkých: slovami vďačnosti Pánu Bohu…

Nech Vás Pán požehnáva, don Števko, všetko najlepšie…