Adorka ZA POVOLANIA!

V nedeľu 25.6. 2021 o 16:01 sa v v oratkovskej kaplnke stretol bezpečný počet animátorov, aby spoločne zavŕšili týždeň modlitieb za duchovné povolania a počas polhodinovej adorácie obetovali svoje modlitby práve týmto úmyslom. Prostredníctvom technických vymožeností sa im prihovoril aj špeciálny hosť, ktorým bola sestra Elena, aby ich povzbudila na ich vlastných chodníkoch za Pánom.