Slávnosť Panny Márie Pomocnice v Oratku

24. máj je pre popradské oratko každoročne oslavným dňom. Inak tomu nebolo ani tento rok, keď sa celá saleziánska rodina zišla na slávení svätej omše na sviatok Panny Márie, Pomocnice kresťanov, ktorej je zasvätená miestna kaplnka. Svätej omši predsedala dvojica bratov saleziánov, ktorých v oratku stretnete najčastejšie – don Pavol Piatrov a don Pavol Nizner. Po skončení slávnosti nechýbalo ani tradičné pohostenie, ktoré pripravili saleziáni spolupracovníci a rodičia.