Rozumieme pápežovi Františkovi?

Aj keď aktuálne je náš život poznačený udalosťami v našom blízkom okolí na Ukrajine, predsa sú tu naďalej aj pozitívne momenty.

Jedným z nich je radosť, ktorú prežívame v našom Vydavateľstve DON BOSCO, pretože koncom februára vyšla prvá z tohtoročných kníh edície Viera do vrecka. Naša radosť nepramení len z toho, že edícia je vynovená – významne sme zmenili jej vzhľad, rozšírili obsah a znížili počet vydaní za rok –, ale špeciálne z toho, že je zameraná na myšlienky pápeža Františka.

Veľmi silným impulzom pre nás bola návšteva Svätého Otca. Začali sme hľadať tematické zameranie, formu, grafickú stránku, prebrali sme viacero alternatív…

Koncom októbra sa mi jeden priateľ zveril s tým, ako zmenil svoj pohľad na pápeža Františka z nie príliš priaznivého na veľmi pozitívny a „prijímajúci“. Stačilo, že sa s jeho myšlienkami a životnou cestou lepšie oboznámil.

Uvedomili sme si, že aj medzi veriacimi na Slovensku panuje veľké rozdelenie v pohľade na pápeža. To tu nebývalo. A to bol ďalší dôvod, prečo sa venovať osobe svätého Otca Františka a jeho myšlienkam. Ponúknuť ľuďom jednoduchú, ľahko čitateľnú brožúrku. Tak ako to robil don Bosco.

Vďaka Bohu, podarilo sa.

V týchto dňoch sa rozbieha aj prvá fáza (na úrovni partikulárnej cirkvi) synody „Za synodálnu cirkev…“ Sám som celkom nerozumel, o čo ide, až kým mi to pár slovami neobjasnila  kolegyňa, ktorá sa zúčastnila na stretnutí miestnych koordinátorov. Zároveň som mal pred očami našu prvú knihu z edície Viera do vrecka „Pápež opäť bližšie k nám“. Uvedomil som si, že na porozumenie toho, čo sa deje/má diať v Cirkvi, treba porozumieť pápežovi Františkovi (a naopak). Tohtoročná edícia Viera do vrecka môže byť pomôckou pre široké ľudové vrstvy v procese synody.

Preto Vám všetkým dávam do pozornosti našu novú edíciu Viera do vrecka 2022. Môže byť veľmi užitočná, treba ju však dostať ku Vám, čitateľom. Pomôžte nám pri tom, prosím.

Do každého saleziánskeho strediska sme poslali niekoľko výtlačkov a letáky k aktuálnej edícii. V Poprade sú k dispozícii vo Veľkej pri vchode do kostola a v Oratku na stolíku pri vstupe do kaplnky.

Bližšie informácie o edícii sú nižšie. Ďalšie ešte bližšie informácie Vám radi poskytneme. Pokojne sa obráťte na kohokoľvek z nás vo vydavateľstve. Kontakty na expedičné oddelenie (Marek Peciar, Silvia Fábryová):  02/5557 2226, 0903/962 029, e-mail: vieradovrecka@donbosco.sk, www.donbosco.sk.

Všetkým Vám ďakujem, teším sa zo spolupráce a prajem všetko dobré.

S pozdravom

Rastislav Sitár

riaditeľ

*************************

Vydavateľstvo DON BOSCO

Miletičova 7, 821 08 Bratislava

Tel.: +421 903 825 143

P.S.:

V knižke „Pápež opäť bližšie k nám“, ktorá otvára celú sériu, sa viac venujeme jeho osobe a ponúkame niekoľko odpovedí na vyslovené i nevyslovené otázky. V malej knižke nevieme, a ani nechceme, obsiahnuť celú osobnosť pápeža Františka. Radšej sme sa zamerali na niektoré konkrétne aspekty, akési sondy do jeho života a myslenia.

Ďalšie témy budú „Dve tváre slobody: od niečoho a pre niečo“; „Je Cirkev uzavretá alebo dokáže viesť dialóg?“; „Srdce otvorené pre ľudí, ktorých sme si nevšimli“; „Priepasť medzi generáciami“.

Zmeny, ktoré sme v tomto ročníku urobili:

Rozsah každej knižky sme rozšírili na 72 strán.

Edícia Viera do vrecka bude vychádzať 6-krát v roku v párnom mesiaci (bude sa teda striedať s časopisom Don Bosco dnes).

Okrem piatich tém bude súčasťou edície aj najnovšia „ferrerovka“. :)

Čo sa týka ceny, museli sme aj tu pristúpiť k zmene. Odporúčaná cena pre jednu samostatnú brožúrku je 4,50 eur s DPH. Ak si však urobíte objednávku na celý rok, tak cena vychádza 3,50 za jednu brožúrku.

Saleziánsky mediálny tím výborne spracoval tému o pápežovi Františkovi v relácii Viera do vrecka alebo na YouTube: