Príprava na príchod pápeža Františka

Myšlienky pápeža Františka,  11. 9.

Spomienka Panny Márie v sobotu (Lk 6, 43-49)

„Ten, kto sa zverí Pánovi, bude vždy v bezpečí, lebo jeho základy sú na skale.“

(Homília z 5. 12. 2019)