Posledný táborový deň: V tieni meča – Pavol z Tarzu

Ráno sme sa pobalili a pripravili na posledný boj, v ktorom nás sprevádzal Pavol. Nakoniec Pavla popravili, no nám to odovzdalo krásne posolstvo toho, ako sa Pavol obrátil a slúžil Bohu až do konca i cez ťažké chvíle… Čakal nás dobrý obed a cesta naspäť. Všetci sa už tešíme sa domov :)