Od 28.10.2022

  • V nedeľu 30. októbra o 9:00 bude v oratku DO pre rodičov a saleziánov spolupracovníkov. Najskôr bude prednáška, potom tichá adorácia a možnosť prijať sviatosť zmierenia. O 11:00 začne sv. omša, na ktorú môžu prísť všetci, ktorí budú chcieť.
  • V nedeľu od 15:00 je rodinné oratko. Pozývame aj rodičov s deťmi. Ockovia si môžu zahrať spolu so synmi a mamky si zatiaľ zvyknú dať kávičku atď… :)
  • V utorok 1.11. na slávnosť Všetkých svätých bude oratko zatvorené. Nebude tu ani večerná sv. omša.
  • V piatok 4.11. pôjdeme na sv. omšu do farského kostola sv. CaM. Sv. omša tam bude o 18:30.
  • Na budúcu nedeľu o 17:05 bude v oratku Animátorská PG-čka.
  • Ďakujeme za všetky prejavy vašej podpory a priazne. Aj naďalej celé naše stredisko zverujeme do vašich modlitieb.