Od 14.4.2023

 • Ďakujeme všetkým, ktorí pomáhali pri pôstnych krížových cestách. Je to silná vec,
  keď sa spolu modlíme ako saleziánska rodina. :)
 • V týždni sa realizovala prvá časť opravy zatekajúcej strechy nad vchodom do
  oratka a klubovňami č. 1 a 2. Dali sme nový plech aj tepelnú izoláciu. Ďakujeme za
  vašu podporu.
 • Tento víkend je nocovačka dievčat tu v oratku a výlety dvoch chlapčenských
  stretiek na chatách. V Žiline dnes začína Valné zhromaždenie Domky. Máme tam
  zastúpenie. :)
 • V nedeľu o 15:00 už bude normálne rodinné oratko. Pozývame deti, mládežníkov aj
  rodičov.
  Potom o 17:00 bude dámsky filmový večer.
 • V stredu 19.4. po sv. omši bude ďalšie chlapské stretko.
 • Na budúci piatok 21.4 pôjdeme o 18:30 sv. omšu do CaM. V oratku sv. omša
  nebude.
 • Budúcu nedeľu 23.4. bude v oratku DO pre ASC a rodičov. Program ako zvyčajne:
  o 9:00 prednáška, potom možnosť tichej adorácie, sviatosti zmierenia a o 11:00
  záverečná sv. omša pre všetkých. Srdečne pozývame.
 • Potom o 15:00 bude oratko a o 17:00 animátorská porada „PéGečka“.
 • Kto by chcel podporiť našu činnosť 2% z dane, potrebné info sú na našom webe
  salezianipoprad.sk. Tlačivá sú tiež na stolíku pri dverách.
 • Ďakujeme za všetky prejavy vašej priazne a prosíme o modlitbovú podporu týchto
  podujatí, aj celého nášho strediska.
 • Vďační saleziáni a animátori. :)