Najnovšie zmeny pre účasť na bohoslužbách

ÚVZ SR zmenil dňa 22.12.2021 vyhlášku č. 307/2021 V. v. SR novou vyhláškou č. 310/2021 V. v. SR. Prinášajú zmenu maximálnej kapacity účastníkov bohoslužieb a tiež zmenu definície režimu „OP“, pričom platia tieto opatrenia:

Do režimu „OP“ spadajú:

a) osoby kompletne očkované,


b) osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a sú schopné sa preukázať:

1. certifikátom o výnimke z očkovania podľa odborného usmernenia MZ SR

2. negatívnym výsledkom testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín od odberu v prípade RT-PCR alebo LAMP testu alebo 48 hodín od odberu v prípade antigénového testu,


c) osoby, ktoré prekonali ochorenie COVID-19 v období pred nie viac ako 180 dňami,

d) deti do 12 rokov a dvoch mesiacov veku.


Najvyšší počet účastníkov bohoslužieb je 30 osôb alebo 1 osoba na 15 m2.
Tieto informácie sú zverejnené aj TU.

Pre nás je tu pozitívna zmena, že osoby, ktoré majú kontraindikáciu očkovania proti ochoreniu COVID-19 a sa preukážu lekárskym potvrdením o výnimke z očkovania a platným negatívnym testom, sa môžu zúčastňovať bohoslužieb.