Na návšteve u Sv. Rodiny – predvianočná DO

Všetci žijeme v dajakej rodine. Niekedy môže prísť taký nápad porovnávať sa rodinami okolo. Či už so susedmi, s rodinami našich známych… Alebo aj s Rodinou z Nazareta. „Im bolo hej.“ „Oni sa majú“, „Nemajú také starosti, ako my“, „Čo oni vedia o tom, aké to my máme ťažké…“ Takéto a podobné myšlienky môžu prechádzať hlavou aj nám…

Teraz sú síce návštevy obmedzené, ale na priek tomu vás chcem na jednu pozvať. Poďme spolu do Nazareta navštíviť Sv. Rodinu. :) Môže to byť aj taká mini predvianočná Duchovná obnova. :)

Mali aj Mária a Jozef dajaké ťažkosti? Neistoty, krízy? Museli aj oni bojovať s neistotou, s obavami z budúcnosti? Aké mali vzťahy s okolím? A čo všelijaké vládne nariadenia? Atď…

Evanjelista Matúš píše:

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Mt 1,18

Čo všetko vyjadruje táto kratučká veta?

Dvaja mladí nazaretčania mali slávnostné zásnuby, ktoré podľa vtedajších zákonov znamenali, že sú svoji. Po takých zásnubách mali zhruba rok času na to, aby ženích pripravil (postavil) dom, do ktorého si potom privedie svoju manželku…

Ok, každé poludnie si pri modlitbe Anjel Pána na chvíľku sprítomňujeme Zvestovanie. Anjel Gabriel a Mária. Obdivujeme jej úžasnú dôveru, úprimnosť, odovzdanosť, ochotu… To bol začiatok.

Lenže, ako evanjelista Matúš stručne a výstižne poznamenal, skôr, než by začali takto spolu bývať, ukázalo sa, že Mária čaká dieťatko.

Zádrheľ je v tom, že anjel Gabriel prišiel zvestovať to radostné aj tajomné posolstvo len Márii. Tým ostatným nie… Skúsme si predstaviť Máriu, Jozefa, ich rodičov, susedov, známych… Ako to prežívali?

Veľmi ma oslovil jeden film, ktorý tieto udalosti ukazuje veľmi zaujímavo. Keďže je natočený podľa skutočných udalostí, mne sa veľmi páči. :) V českom preklade sa volá „Příběh zrození“.

Pozrime si z neho pár záberov. Mňa dosť povzbudil ešte viac si vážiť aj Pannu Máriu, aj sv. Jozefa. Možno povzbudí aj vás. :)

Sme teda v Nazarete. Mária bola tri mesiace u svojej tety Alžbety a práve sa vracia domov. Poďme ju privítať:

Mária sa stále nanovo učí dôverovať Bohu. Uveriť, to nie je jednorazová vec. Ak si niekedy v modlitbe prosíme o dar viery, treba počítať s tým, že Boh nám nedá „pocit“ viery. Ale príležitosť veriť Mu… Raz, druhý krát, stále. Po celý život. Márii dával také príležitosti aj v situácii, keď jej vlastne šlo o život… Uf!

Aj Jozef bojuje o vieru. Uveriť Márii, uveriť Bohu. Ako sa nakoniec rozhodol?

Jozef sa modlí. Je v kontakte s Bohom. Premýšľa, hľadá pravdu, prosí o svetlo. A Boh mu posiela inšpiráciu, pomoc cez svojho posla. Vo sne. Jozefovi to stačí. Uverí. Obdivuhodný muž.

My – napríklad v Otčenáši často hovoríme: „buď vôľa tvoja“. Silná modlitba. Ak ju myslíme vážne…

Nazaret je malé mestečko, kde všetci všetkých poznajú. Čo na to susedia a známi?

Nehovoríme o tom preto, aby sme ich odsudzovali. Lebo, úprimne, aj ich chápeme… Posudzovanie, pohŕdanie… Skôr – jestvuje riziko, že aj ja, my sa môžeme stať takými „samozvanými sudcami“. „Ja viem, čo je to za vtáčik, ja ho poznám! Aj jeho otec bol taký, aj jej matka. To oni vždy boli takí.“ Atď…

Je také ľahké odsúdiť človeka… Hoci vôbec nemusím vedieť, čo sa stalo, že urobil to, či ono… Netvrdím, že pri posudzovaní svojich blížnych máme vždy do činenia so „svätou rodinou“. Ale… Ktovie? ;) Dnes na DO len také pripomenutie, že sudcom je Boh. Nie ja…

Ak viem niečo o niekom, tak – nech to nie je „materiál“ pre ohováranie, ale pre úprimnú modlitbu. Za neho, „za nás hriešnych“…

Lenže dnes je Corona. Každý týždeň iné vyhlášky a nariadenia. Sv. Rodina mala aspoň v tejto oblasti „svätý pokoj“. Naozaj? Pozrime si ďalšie videjko:

Aj vtedy jestvovali rôzne vyhlášky, príkazy, nariadenia. S tým rozdielom, že keď dnes niekto neuposlúchne a ide napr. protestovať, tak mu dajú pokutu, alebo ho vezme polícia a o pár hodín ho pustia. Vtedy, ak by Jozef neuposlúchol, hrozilo mu obvinenie z poburovania a trest smrti. Mohli ho napr. ukrižovať…Jozef s Máriou nie sú na čele ohováračskej kampane. Ak nariadenie priamo nevyzýva k dajakej modloslužbe, tak ho poslúchnu. Dnes máme x výziev. Napríklad k očkovaniu. Dokonca aj od biskupov a samotného pápeža. Sme schopní poslúchnuť? Nie zo strachu z trestu, ale kvôli zodpovednosti, ktorú máme za seba aj za iných?

Môže sa to týkať aj plnenia si všetkých ostatných občianskych povinností, dodržiavania rôznych termínov, príchodov na stretká, domov z práce atď…

Ak rodinu zasiahnu dajaké ťažkosti, môže to niekedy viesť až k rozchodu. Ale, ak sa všetci členovia rodiny snažia obetovať jeden pre druhého, môžu ich rôzne ťažkosti ešte viac spojiť, utužiť.

Veľmi sympaticky to vidno v našom filme. Nech sa páči, najskôr obetavý Jozef:

A vďačná Mária:

Tieto udalosti Evanjeliá nespomínajú. Teda, možno nejaké apokryfy áno. Ale to nič. Pokojne môžeme veriť, že sa Mária a Jozef takto dajako voči sebe správali. Vzájomné prejavy obetavej lásky a vďačnosti ako základ harmonického vzťahu. Aká radosť pre rodiny, v ktorých to tak vyzerá! Bohu vďaka za to… :)

O čom sa tí dvaja rozprávali? Čím sa zaoberali? Možno ich rozhovory vyzerali aj takto:

Byť veriacim neznamená mať vždy vo všetkom jasno. Boh nám vždy necháva priestor na hľadanie, rozhodovanie sa. Učí nás uveriť Mu… Ale stále prináša aj dôvody na radosť. :)

Skúsme teda trochu meditovať život Panny Márie a sv. Jozefa. A nechajme sa povzbudiť ich príkladom. :)

Vo vzťahu ja a Boh:

Som pozvaný/á veriť, že Boh o mne vie. Že ma má rád. Uveriť, že všetko, čo sa v mojom živote deje, je pre mňa to najlepšie. Snažiť sa dôverovať Mu. Lebo som stále v Božích rukách.

Vo vzťahu k ľuďom okolo, tzv. „blížnym“:

Som pozvaný každý deň im rôzne prejavovať obetavú, nezištnú lásku. Vhodným spôsobom. Ale konkrétne. Lebo Boh nás obdaroval. On sa nám dal a dáva nám aj ostatných ľudí. Človek ako Boží dar. (Človek = manželský partner, syn, dcéra, brat, sestra, otec, mama, svokra, svokor, spolužiak, kolega, spoluanimátor, stretkár, salezián…)

Začali sme úryvkom Božieho slova. Vráťme sa k nemu, už s tým, čo sme si teraz povedali. Nech napĺňa naše srdce a prináša hojné ovocie…

S narodením Ježiša Krista to bolo takto: Jeho matka Mária bola zasnúbená s Jozefom. Ale skôr, ako by boli začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha Svätého. Mt 1,18

Bohorodička Panna Mária, Pomocnica kresťanov a sv. Jozef, orodujte za nás!