Mikuláš v Oratku

Mikuláš mal tento rok po koronovej prestávke plné ruky práce. Do oratka prišiel až v piatok 9. decembra. Po sv. omši najskôr prišli jeho pomocníčky a po chvíli sa ukázal aj on. Ďakujeme všetkým našim dobrodincom, mamičkám z Veľkej, rodičom aj Saleziánom spolupracovníkom, vďaka ktorým náš Mikuláš mohol obdarovať naozaj všetkých prítomných a rozdať tak až úžasných 150 balíčkov! Po toľkej namáhavej práci sa znovu pobral ďalej a my len dúfame, že sa stretneme znovu aj o rok.