Máme nového Saleziána – spolupracovníka

Saleziánska rodina v Poprade dnes oslavuje. A zvlášť jedna jej zložka, Združenie saleziánov spolupracovníkov (ASC).

V nedeľu 31.10. počas slávnostnej sv. omše v Oratku na úvod ich výročnej konferencie zložil Prísľuby Saleziána – spolupracovníka p. Anton Mráz. Združenie ASC zastupoval člen Provinciálnej Rady ASC, p. Ján Bačišin, radca pre formáciu. Prítomní boli prakticky všetci členovia popradského strediska ASC, osobne, či prostredníctvom on-line prenosu. Slávnostnej sv. omši predsedal don Ľuboš Stebnický, direktor popradskej saleziánskej komunity, koncelebrovali don Pavol Nizner, zodpovedný za sal. rodinu v Poprade a don Štefan Urban, ktorý plnil túto službu v minulosti.

Saleziánov spolupracovníkov ako “saleziánov vo svete” založil ešte osobne don Bosco. Videl s prorockým pohľadom ich veľké možnosti vnášať saleziánskeho ducha všade, kde sa nachádzajú. Bohu vďaka, že sú aj u nás v Poprade. Tešíme sa z nového Saleziána spolupracovníka . Zverujeme ho do vašich modlitieb. :) Už teraz sa tešíme na ďalších, ktorí sú možno už teraz niekde tu medzi nami. Len zatiaľ tajne. ;)