Hľadá sa ubytovanie pre utečencov

V pondelok 21. marca 2022 prišla prosba od provinciálneho vikára don Petra Jacka SDB, ktorý zastrešuje pomoc utečencom v rámci saleziánskej rodiny na Slovensku:

Prosíme vás o pomoc pri hľadaní možnosti ubytovania pre utečencov (prevažne matky s deťmi). Ako viete, v saleziánskom dome v Michalovciach máme záchytný dom pre matky s deťmi, odkiaľ častokrát nevedia, kam môžu ísť. Preto sa snažíme po celom Slovensku hľadať možnosti ubytovanie pre mamy s deťmi, prípadne ženy samé, kde by mohli prečkať krátke alebo dlhšie obdobie. Prosíme preto, aby ste v rámci Vašich stredísk (komunít), mohli distribuovať formulár, ktorý je na konci tohto článku, cez ktorý sa môžu rodiny nahlásiť s ponukou ubytovanie u nich doma, alebo kdekoľvek inde majú možnosť.
Formulár na poskytnutie ubytovania je TU.