Naši podporovatelia

Výmena okien a oprava fasády kostola sv. Jána apoštola a evanjelistu

Výška schválenej dotácie
15.744,18 €

Celkové náklady
31.488,28€

Pohreb

Užitočné linky:

Správa mestských cintorínov


0902 600 300

https://pcspp.sk/pohrebne-obrady/

Kontakt na farský úrad a správcu farnosti

Mgr. Dominik Vinš SDB,

Stránkové dni (pracovné dni):  

Utorok:    15:00-17:00
Štvrtok:   15:00-17:00

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás môžete kontaktovať aj prostredníctvom mailovej adresy alebo priamo na telefónnom čísle pána farára 0919 147 900. Ak nebude dvíhať telefón, určite zavolá späť, akonáhle bude môcť.

Nakoľko sme rehoľná komunita a máme spoločné komunitné aktivity (modlitby, stolovanie, iný program), tak   v časoch: 6:00-9:00; 13:00-14:00 a po 21:00 hod. vás prosíme, aby ste nás nerušili.

Takisto v pondelok máme komunitný deň, preto v tento deň v našej farnosti nepochovávame. V prípade veľmi súrnych vecí (pošta, zaopatrenie chorého, nahlásenie pohrebu) kontaktujte pána farára telefonicky.

Click here to add your own text