Aktuálne Covid zmeny

V stredu 12.1.2022 vstúpila do platnosti vyhláška, ktorá naše sv. omše zaraďuje medzi „stredne rizikové hromadné podujatia“ (lebo sa na nich spieva) s účasťou osôb výhradne v režime OP, a to v kapacite maximálne 100 osôb alebo maximálne 25 % kapacity priestorov hromadného podujatia (§ 2, odsek 2b). Keďže náš kostol vo Veľkej, ani kaplnka v Oratku nemá kapacitu vyše 400 sediacich osôb, môže byť u nás max. 100 účastníkov v režime OP. Deti do 12 rokov a 2 mesiacov veku sa považujú za očkované.

Tým pádom od dnes je možné prísť na sv. omšu do Oratka bez nahlasovania tak cez týždeň, ako aj v nedeľu.

Rovnako na sv. omše vo Veľkej sa dá prísť bez nahlasovania.

Každý účastník sa pri vstupe musí vedieť preukázať platným COVID pasom a mať respirátor. 

Rovnako od 12.1.2022 sa obnovuje činnosť nášho Oratka, prezenčných stretiek aj športovania na vonkajších ihriskách. Keďže počas aktivít (stretiek) v interiéri nie je fixné sedenie alebo státie, podľa vyhlášky budú pre max. 20 účastníkov(§ 2, odsek 2c). Pre šport na ihrisku ale max. 100 osôb, dospelí v režime OP, deti a mládež do 18 rokov môžu byť na ihrisku OTP (§ 2, odsek 2k,l). Platí povinnosť robiť písomný zoznam účastníkov, mať platný Covid pas (okrem detí do 12 r.) a dodržiavať hygienické opatrenia – dezinfekcia rúk, používať respirátor, časté vetranie atď.